Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Tarinat voimaannuttavat maahanmuuttajia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki edistävät Osana-hankkeessa maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista. Osanassa kehitetään ja toteutetaan tehostettua kotouttamista: tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua, ryhmätoimintaa sekä verkostoyhteistyötä.

Ryhmätoiminnassa toteutetaan kaikille maahanmuuttajille avoimia infotilaisuuksia ja tuetaan kielenoppimista ja digitaalisia taitoja. Hankkeessa on sovellettu Center for Digital Storytellingin kehittämää digitaalisen tarinankerronnan menetelmää vahvistamaan osallisuutta ja osaamista.

Menetelmän käyttö edistää osallistujan suomen kielen taitoa, oppimaan oppimista sekä luovuutta, kykyä ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä. Tarinan tekemisen prosessi vahvistaa vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista osallistujien kesken. Samalla se lisää osallistujien itsenäisen työskentelyn taitoja ja teknisiä taitoja, mm. digitaalisten laitteiden hallintaa. Työpajassa osallistuja ottaa vastuuta omasta työskentelystään ja ajankäytöstä. Menetelmä on kokonaisuudessaan osallistujia voimaannuttava, osallisuutta edistävä ja jopa terapeuttinen.

Kpedussa Osanaa toteuttavat projektipäällikkö Kirsi Mikkola ja projektityöntekijä Elisa Märsylä. Kokkolan kaupungin osalta hankkeessa työskentelee neuvontakoordinaattori Tuula Löf. Osana-hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Osana Facebookissa: https://www.facebook.com/osanaprojekti/