Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Turvaa sähköiselle ja verkottuneelle yhteiskunnalle

Keski-Suomeen on kasvanut maailmanlaajuisesti merkittävä kyberturvallisuuden keskittymä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) aloittamat kyberturvallisuuden insinööri AMK ja ylempi korkeakoulututkinto -koulutusohjelmat ovat jo käynnissä. 

Useat suomalaiset yritykset sekä valtion toimijat, kuten puolustusvoimat ja valtiovarainministeriö, ovat käyttäneet kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskusta harjoituksissaan. Kansallinen kyberharjoitus (KYHA) on järjestetty vuodesta 2013 lähtien Jyväskylässä.

JAMK:n IT-instituutilla on käynnissä JYVSECTEC – Jyväskylä Security Technology – kyberturvallisuusteknologian kehittämishanke. Sillä vahvistetaan kyberturvallisuuden kehitysympäristön (RGCE, Realistic Global Cyber Environment) osaamista. EAKR-rahoitteisessa hankkeessa tuotetaan uusia tutkimus-, testaus- ja koulutuspalveluita yhteistyöverkoston kanssa. Hankkeessa työskentelee kymmenen henkilöä ja tavoitteena on palkata lisää henkilöstöä. Turvallisuuskomitea on valinnut hankkeen Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman neljän keskeisimmän hankkeen joukkoon.

Toimintaympäristöä kehitetään mm. teollisuuden ja yritysten käyttöön. Yritysten harjoitustoimintaan konseptoidaan uusia toimintamalleja. Samaan aikaan kehitetään kyberturvallisuuden tilannekuvaan liittyvää toimintaa.  

Kehittämistyö osuu juuri oikeaan ajankohtaan: Suomi osallistuu Euroopan puolustusviraston EDA:n kyberhankkeeseen yhtenä johtovaltioista. Suomen harjoitustoiminta sijoittuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun kybertoimintaympäristöön.

Lisätietoja:

Jarmo Siltanen
Johtaja, IT-instituutti