Hanke-esittelyt

Palaa sivulle

Yhteistyöllä potkua robotiikan koulutukseen

Oppilaitoksilla on tarve vastata alueidensa työelämän vaatimuksiin teknologian kehityksen keskellä. Digitalisaatio, robotisaatio ja teollinen internet tuovat sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita niin opetukseen kuin teolliseen tuotantoonkin. Samaan aikaan opetusresurssit pienenevät ja teknologiat monimutkaistuvat. Näihin haasteisiin on vastattava resurssitehokkaasti.

Oppilaitosten välisellä yhteistyöllä voidaan ottaa haltuun modernit robottiteknologiat. Samalla opiskelusisällöt monipuolistuvat ja syntyy konkreettista yhteistyötä eri korkeakoulujen välillä.


MoRo-tiimi Turun-seminaarissa. Vasemmalta Jere Siivonen TAMK, Mika Billing VAMK ja Sakari Koivunen TurkuAMK.

MoRo-hanke vastasi kolmen tahon tarpeisiin robotiikan alalla: opettajilla tulee olla alan viimeisin tieto voidakseen siirtää tietoaan eteenpäin, opiskelijoilla on oltava viimeisin tieto siirtyessään työelämään ja yrityksillä on tarve osaavaan työvoimaan. Lue lisää täältä.