ESR- ja EAKR -rahoitusten hakua jatketaan 10.5. asti

Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat jatkaneet 7.5. päättyväksi ilmoitettujen ESR- ja EAKR-hakujen päättymisaikaa 10.5.2021 asti. Syynä tähän ovat tietojärjestelmän ruuhkautumisen aiheuttamat viiveet hakijan toimintojen käytössä.