Aktivoi hanke on antanut arvokasta tutkimustietoa ja uutta potkua ja motivaatiota liikkumiseen

Nykyisessä sote -järjestelmässä painopisteen muuttaminen korjaavasta enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan tunnistetaan, mutta työvälineet ja toimintamallit ovat vielä puutteellisia. Aktivoi -hankkeen keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia palvelukonsepteja ja toimintamalleja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään ja toimintakykyään. Painopiste on ennaltaehkäisy ja fyysinen aktivointi. Pilottihankkeissa teknologiayrityksillä on mahdollisuus testata omia tuotteitaan ja palvelujaan elävässä Living-Lab ympäristössä.

Hankkeessa on tehty aktivointi- ja tutkimustyötä kolmen eri elämänvaiheessa olevan ryhmän kanssa, joilla kaikilla teetätettiin kuntoharjoitteita kolmen kuukauden ajan.

Hanke lyhyesti

Tutusta tarkemmin tutkimustuloksiin ja koeryhmäläisten kokemuksiin

Aktivoi koululaiset (13–18 v.)

-Aktivoi työikäiset (18–65 v.)

Aktivoi seniorit (65+ v.)

Toteuttaja: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Terveystieteet

Kokonaisrahoitus: 785 000 €, josta EAKR ja valtio 70 %, kunnat ja muu julkinen 25 % ja yksityinen 5 %

Toteuttamisaika: 1.1.2015-31.12.2017

Lisätietoja: Magnus Björkgren, projektipäällikkö Puhelin: +358407476418 S-posti: magnus.bjorkgren@chydenius.fi

Kotisivut: https://www.chydenius.fi/tutkimus/terveystieteet/aktivoi_x

Kuva: Gerd Laxåback