Ennakkoinfo: Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät infotilaisuuden Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasisällöistä (EAKR, ESR ja JTF).

 

Ohjelman ensimmäinen hakukierros on tavoitteena käynnistää syksyllä 2021. Tilaisuudessa saadaan tilannekatsaus lisäksi maaseutuohjelman valmistelutilanteesta. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopisteen kanssa.

Aika: Keskiviikko 16.6.2021 klo 9–12.30
Seuraa lähetystä suorana tai tallenteena:
https://youtu.be/zbrR11C_0LI

 

Ohjelma

9:00 Tilaisuuden avaus, kehitysjohtaja Tiina Rajala

9:05 Uudistuva ja Osaava Suomi
2021-2027 ohjelman valmistelu, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen

9:15 Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen, kehitysjohtaja Tiina Rajala

9:35 EAKR TL 1 Innovatiivinen Suomi, kehittämispäällikkö  Päivi Keisanen
· TKI-toiminta
· Digitalisaatio

10:00 tauko

10:15 EAKR TL 2 Hiilineutraali Suomi,
aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen
· Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen
· Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
· Kiertotalous

EAKR TL 3 Saavutettavampi Suomi, aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen
· Liikenne

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen

10:50 tauko

11:00 ESR, rahoituspäällikkö Riitta  Ilola

11.40 Uuden maaseuturahaston valmistelu, yksikön päällikkö Tiina Suutari

12.00 Kysymyksiä/vastauksia, chat

12:20 Tilaisuuden päätössanat


Ennakkoinfo: Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma


Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta 31.8.2021 saakka

Suomi on saanut lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) hakua jatketaan 31.8.2021 asti

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi jatkuu 31.8.2021 saakka seuraavasti.  

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)   

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 

EU- ohjelmakauden päättymisen vaikutukset hankehakemuksiin

Haku nykyisen ohjelmakauden yritystukien osalta päättyy 31.8.2021. Uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.9.2021. Nykyisen EU-ohjelmakauden varat eivät välttämättä riitä kaikkiin rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämisavustushakemuksiin. Saapuneiden hakemusten käsittely ja päätöksenteko on käynnissä ELY-keskuksissa.

Hakijan tulee huomioida, että mikäli hanke on käynnistynyt ennen 1.9.2021 eli ennen uuden EU-ohjelmakauden haun alkamista eikä siihen ole voitu tehdä myönteistä päätöstä varojen riittämättömyyden takia, ei sitä voida enää rahoittaa uuden EU-ohjelman varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu hakijan omalla riskillä.

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä!

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

 

ELY-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) hakuaika

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa.

Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %. 

Hakemusten toimitustapa: 

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake on auennut 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.

Toimitusosoite: 

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.8.2021 sähköiseen järjestelmään osoitteessa: Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

 

Lisätiedot: 

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan:

Asiantuntijoiden yhteystiedot: 

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat

Yhteystiedot


Elpyminen ja uudistuminen painottuivat vuoden 2020 rakennerahastohankkeissa Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen maakuntien vuonna 2020 rahoitetuissa rakennerahastohankkeissa painottuivat toimenpiteet, jotka vastaavat koronapandemian elinkeinoelämälle ja alueille tuomiin haasteisiin. Toimenpiteillä edistetään pandemiasta elpymistä ja liiketoiminnan sekä osaamisen uudistamista.

Pohjois-Suomen alueella järjestettiin vuonna 2020 säännöllisesti rahoitushakuja. Koronatilanteesta johtuen järjestettiin nopeita lisähakuja kevään aikana. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta rahoituksella on ollut pääosin hyvä kysyntä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut vuoden 2020 aikana Pohjois-Suomeen yhteensä 155 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 22 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kehittämishanketta. Rahoituksesta kohdentuu 23,8 milj.€ Pohjois-Pohjanmaalle, 19 milj.€ Lappiin ja 4,8 milj.€ Kainuuseen. Osa näistä rahoitetuista hankkeista kohdentuu usean maakunnan alueelle.

Merkittäviä investointi- ja kehittämishankkeita käynnistettiin mm. matkailualalla sekä teollisuudessa eri toimialoilla. Matkailualan hankkeissa kehitetään aktiivisesti uusia ohjelmapalveluja ja vahvistetaan majoituskapasiteettia kansainvälisen kysynnän näkökulmasta. Teollisuudessa korostuivat erityisesti puutuotealan yritysten mittavat investoinnit, joilla parannetaan merkittävästi yritysten kilpailukykyä uusimman teknologian avulla ja tuotteiden jalostusarvoa nostamalla. Vähähiilisyys näkyy hankkeissa yhä selvemmin mm. tuotannon energia- ja materiaalitehokkuuden parantumisena sekä erityisesti puutuotealalla hiiltä sitovien tuotteiden kehittämisenä. Yritykset kehittävät toimintaansa monipuolisesti ja varautuvat investoinneilla koronapandemian jälkeiseen uuteen kasvukauteen.

Pohjois-Suomen maakuntaliittojen rahoittamissa hankkeissa painottuivat erityisesti koronapandemiaan vastaaminen sekä panostukset tki-toimintaan. Myös vihreän siirtymän teemat, kuten vähähiilisyys ja kiertotalous korostuivat. Maakuntaliittojen hankkeet kohdentuivat kunkin alueen älykkään erikoistumisen mukaisiin painopisteisiin, kuten tautidiagnostiikkaan, teollisuuden vähähiilisiin ratkaisuihin, mittausteknologiaan sekä sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen.  

Koronapandemian aiheuttamat haasteet ihmisille ja elinkeinoelämälle heijastuvat myös hanketoimintaan ja rahoitettujen hankkeiden painotuksiin. ESR-rahoitusta on suunnattu monipuolisesti koulutukseen, työllisyyteen ja heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja kuntoutumista tukevien toimintamuotojen kehittämiseen. Vuoden aikana rahoitettujen hankkeiden koulutuksiin ja muihin kehittämistoimiin Pohjois-Suomessa tavoitellaan noin 27 000 osallistujaa. Osallistujista noin 6 700 on työtöntä ja noin 2 100 työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä.

 


WaterPro-hanke edistää kestäviä ratkaisuja jätevesien käsittelyyn

WaterPro-hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja teollisuuden jätemateriaalien ja sivutuotteiden hyödyntämiseen. Lisäksi etsitään toimivia ratkaisuja arvokkaiden aineiden, kuten metallien ja ravinteiden, talteenottoon ja kierrätykseen.

 

Tarve jätevesien ja prosessivesien puhdistamiseen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla kasvaa. WaterPro-hankkeessa kehitetään kiertotalouden ratkaisuja yhteistyössä usean teollisuusyrityksen kanssa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri teknologioiden yhteensopivuudesta, jätemateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien prosessien suunnittelusta.

Ylimaakunnallisessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoimassa hankkeessa on kehitetty menetelmää esimerkiksi teollisuudessa syntyneen kuonan jalostamiseksi vedenpuhdistusmateriaaliksi, jolla voidaan   jätevedestä ottaa talteen arvometalleja. Hankkeen muina toteuttajina ovat Oulun   yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö   ja Kerttu Saalasti instituutti sekä Kajaanin  ammattikorkeakoulu. Lupaavimpien  vedenkäsittelyratkaisujen toimivuutta testataan vuoden 2021 aikana siirrettävällä pilotointilaitteistolla, joka voidaan vedenpuhdistuskokeiden ajaksi sijoittaa teollisuusalueelle   todelliseen ympäristöön. Hankkeesta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan hankkeen yhteyshenkilöihin.

 

Kuva: Janne Pesonen

 

Lisätietoa: https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/tutkimus/waterpro/waterpro

 

Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat 890 034 €, josta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän tuen osuus on 70 %. Lisäksi hankkeeseen liittyy erillinen 68 700 € investointiosio. Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa REACT-EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja EAKR-ympäristöpainotteisia hankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmaan on tullut lisäyksenä REACT-EU-rahoitukseen perustuvat uudet toimintalinjat ja erityistavoitteet.

Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi sekä pohjan luomiseksi talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

Haku alkaa: 26.5.2021
Päättyy: 9.9.2021

Hakuilmoitus »


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa REACT-EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja EAKR-ympäristöpainotteisia hankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmaan on tullut lisäyksenä REACT-EU-rahoitukseen perustuvat uudet toimintalinjat ja erityistavoitteet.

Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi sekä pohjan luomiseksi talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

Haku alkaa: 26.5.2021
Päättyy: 9.9.2021

Hakuilmoitus »


REACT-EU EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa

REACT-EU rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitusta varten Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan on lisätty kaksi uutta toimintalinjaa, toimintalinjat 8 (REACT-EU EAKR) ja 9 (REACT-EU ESR).

Pohjanmaan liitto rahoittaa tällä hakukierroksella ainoastaan REACT-EU ohjelmanmuutoksen EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteiden 12.1 ja 12.2 mukaisia hankkeita, jotka tukevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelman toteuttamista maakunnassa.

REACT-EU EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteet:

ET 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

ET 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 

Hakukierroksella painotetaan seuraavia teemoja:

 • Yritysten liiketoimintaa ja kasvua tukevat kehittämishankkeet ja toimintaympäristöt (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus)
 • Yritysten liiketoiminnan elpymiseen vaikuttavat nopeavaikutteiset hankkeet (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus)
 • Vihreää siirtymistä tukevia ja Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaiset toimet erityisesti seuraavissa teemoissa:
  • Älykäs bio- ja kiertotalous toimii ilmastotyön perustana
  • Energiantuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä
  • Yhteistyö ja sektorirajat ylittävät toimintamallit luovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • Digitalisaation edistäminen

Hakukierros on avoinna ajalla 5.3.-19.4.2021. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on korkeintaan 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan investointihankkeiden osalta tukirahoituksen osuus on korkeintaan 70%. Hankkeen on päätyttävä 30.6.2023 mennessä.

REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

EAKR-hakemukset on jätettävä viranomaiselle viimeistään 19.4.2021 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen, kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut 

Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. REACT-EU:n osalta erityistavoitekohtaiset valintaperusteet on mainittu ohjelmamuutoksen yhteydessä (REACT-EU ohjelmamuutos 25.2.2021). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita.

Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään 19.4.2021 päättyvän hakukierroksen hankkeista kesä-elokuun 2021 aikana.
 

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puhelin 040 685 4033

Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951

Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851

Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035

Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

 

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


WaterPro-hanke edistää kestäviä ratkaisuja jätevesien käsittelyyn

WaterPro-hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja teollisuuden jätemateriaalien ja sivutuotteiden hyödyntämiseen. Lisäksi etsitään toimivia ratkaisuja arvokkaiden aineiden, kuten metallien ja ravinteiden, talteenottoon ja kierrätykseen.

 

Tarve jätevesien ja prosessivesien puhdistamiseen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla kasvaa. WaterPro-hankkeessa kehitetään kiertotalouden ratkaisuja yhteistyössä usean teollisuusyrityksen kanssa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri teknologioiden yhteensopivuudesta, jätemateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien prosessien suunnittelusta.

Ylimaakunnallisessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoimassa hankkeessa on kehitetty menetelmää esimerkiksi teollisuudessa syntyneen kuonan jalostamiseksi vedenpuhdistusmateriaaliksi, jolla voidaan   jätevedestä ottaa talteen arvometalleja. Hankkeen muina toteuttajina ovat Oulun   yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö   ja Kerttu Saalasti instituutti sekä Kajaanin  ammattikorkeakoulu. Lupaavimpien  vedenkäsittelyratkaisujen toimivuutta testataan vuoden 2021 aikana siirrettävällä pilotointilaitteistolla, joka voidaan vedenpuhdistuskokeiden ajaksi sijoittaa teollisuusalueelle   todelliseen ympäristöön. Hankkeesta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan hankkeen yhteyshenkilöihin.

 

 

Kuva: Janne Pesonen

 

Lisätietoa: https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/tutkimus/waterpro/waterpro

 

Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat 890 034 €, josta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän tuen osuus on 70 %. Lisäksi hankkeeseen liittyy erillinen 68 700 € investointiosio. Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

 


Ajankohtaista Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyössä

 

Vuoden 2020 aikana ELMO-yhteistyöryhmä on koonnut kuusi klusteriseminaaria sekä työpajaa, joissa on käsitelty klusterin kehittämisen teemoja laajasti. Yhdessä kansainvälisiä kumppanuuksia sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevien webinaarien kanssa on järjestetty parisenkymmentä tilaisuutta joissa osallistujia on ollut noin 1000. 

Yksi ELMO-yhteistyön tavoitteista on mahdollistaa sidosryhmiemme osallistuminen kansainvälisiin kumppanuuksiin sekä hankkeisiin. Yksi tärkeä kansainvälisen yhteistyön foorumi on Vanguard-verkosto, jonka varsinaiseksi jäseneksi Itä- ja Pohjois-Suomi liittyi vastikään. Voit lukea Vanguardista lisää TÄÄLTÄ. Uusia kansainvälisen verkostotyön mahdollisuuksia IP-alueelle tuovat myös uudet älykkään erikoistumisen temaattiset kumppanuudet, jotka Euroopan komissio hyväksyi tänä syksynä. Voit lukea Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston aloitteesta perustetusta Langaton ICT kumppanuudesta TÄÄLTÄ. 

 

Lisätietoja ELMO-yhteistyöstä: https://elmoenf.eu/fi/

 


Näytetään tulokset 1 - 10 / 99
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 10