Oma polku maahanmuuttajille -hanke

Oma polku maahanmuuttajille –hankkeessa luotiin Kemi-Tornio alueelle moniammatillinen verkostomainen Oma polku -malli. Mallin pohjana on eri organisaatioiden työhön ja vastuunjakoon perustuva tuki maahanmuuttaneiden ammattitaidon hankkimiseen ja työllistymiseen. Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutusta, etsimällä työpaikkoja yrityksistä ja kolmannelta sektorilta. Maahanmuuttajia ohjattiin hankeverkostossa toimiville työpajoille, tuettuun työhön ja kieli - ja ammattitaitoa täydentävään lisäkoulutukseen.

Tärkeänä tavoitteena oli maahanmuuttajien työllistyminen, ammatillisen osaamisen vahvistaminen, suomen kielen taidon kehittyminen, suomalaisen yhteiskunta- ja työelämä- sekä työkulttuuriosaamisen karttuminen. Hankkeessa testattujen ja mallinnettujen yhteistyön ja ohjauksen tapojen kautta maahanmuuttajien parissa työskentelevän ammattilaisverkoston yhteistyö tiivistyi ja syveni, mikä edisti ja sujuvoitti maahanmuuttajien työ- ja koulutuspolkuja. Työ- ja opiskelupaikan saaminen edisti merkittävästi maahanmuuttajien integroitumista asuinpaikkakuntaan.

Hankkeen asiakkuudessa olleille henkilöille mahdollistettiin tarvittaessa yksilöllisen suunnitelman mukaan suomen kielen tuki työpaikoille, opintoihin tai työpajalle. Työpaikalla tapahtuvan kielen oppimisen tukena toimi suomen kielen kouluttajan lisäksi humanoidirobotti Välkky ja siihen liittyvä palvelu, joka sisältää interaktiivisia opetustuokiota eri ammattialoille. Näiden lisäksi kehitettiin eri työpaikkojen ja maahanmuuttajien tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ammatillisen suomen kielen opetustuokioita. Hankkeessa kokeiltiin uudenlaisia suomen kielen opetuksen- ja ohjauksen menetelmiä työpaikoilla. Havaittiin, että maahanmuuttajien kielitaito vahvistui työn ohessa toteutetun kielituen avulla.

Hankkeella oli vaikuttavuutta sekä työelämän että oppilaitosten arjessa. Hankkeen kohderyhmänä olivat myös ohjaus- ja opetushenkilöstö, sekä yrityksissä ja yhteisöissä työskentelevät työpaikkaohjaajat. Hankkeessa kehitettiin ja vahvistettiin ohjaus- ja opetushenkilöstön kulttuurienkohtaamis- ja kielitietoisuusosaamista järjestämällä työpaikkaohjaajille ja palveluverkoston henkilöstölle ohjausta ja koulutustilaisuuksia eri kulttuureista tulleiden henkilöiden ohjaamiseen ja selkeän kielen käyttöön opetus- ja ohjaustilanteissa.

Hankkeessa toteutettiin verkostomaista yhteistoimintaa yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden, kuten yhdistysten ja seurojen, sekä oppilaitosten ja kotoutumiskoulutuksen kanssa. Työnantajien kanssa solmittiin kumppanuussopimuksia ja heitä motivoitiin kohderyhmän työllistämisessä. Työnantajia sekä työpaikkaohjaajia tuettiin maahanmuuttajien ohjaamisessa. Hankkeessa vastattiin työelämän tarpeisiin muun muassa järjestämällä asiakaslähtöisiä rekrytointitapahtumia, joissa saatettiin työnantajat ja työnhakijat yhteen.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työvoima palvelu- tai kotouttamislain piirissä olevat työttömät maahanmuuttajat sekä ohjaus- ja opetushenkilöstö, työpaikkaohjaajat yrityksissä ja yhteisöissä sekä vertaismentoroijat.

Lue lisää täältä

Hankkeen suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä 508 601€, josta myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 426 537€. Hankkeen päätoteuttajana toimi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajana Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry.