Yrityksen kehittämisavustuksen hanke-esimerkkejä ohjelmakaudelta 2014-2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin ohjelmakaudella 2014-2020 Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yritysten kehittämisavusta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 15.8.2021 mennessä yhteensä 238 milj. euroa 1 530 hankkeeseen. Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Keski-Pohjanmaan maakuntaan yhteensä 25,5 milj. euroa 234 hankkeeseen. Yritysten kehittämisavustuksia on myönnetty investointeihin ja kehittämishankkeisiin kuten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Avustuksen saajana ovat pääsääntöisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Avustuksilla on tavoiteltu merkittävää kasvua ja työpaikkojen lisäystä Pohjois-Suomessa: 8 064 uuden työpaikan syntymistä, 2,1 mrd. euron liikevaihdon kasvua ja 1,0 mrd. euron viennin kasvua. Avustukset ovat kohdistuneet pääasiassa maakuntien älykkään erikoistumisen mukaisille toimialoille, joita ovat muun muassa matkailu, ict ja teollisuus. Avustuksista on kohdistunut 33 % vähähiilisiin hankkeisiin.

Ohjelmakauden 2014-2020 haku päättyy 31.10.2021. Uusi ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy 1.11.2021.

 

Tutustu ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettuihin hankkeisiin:

Kuhmon AA-Puu Oy  on erikoistunut höylättyihin puutuotteisiin, joita käytetään sisä- ja ulkorakentamisessa. Kuhmon AA-Puu Oy:ssa on pitkäjänteisesti kehitetty yritystoimintaa, jossa puunjalostusta on viety eteenpäin asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Samalla tuotantoprosesseja on tehostettu ja otettu käyttöön uutta teknologiaa. Kuhmon AA-Puu Oy on saanut ELY-keskuksen myöntämää yrityksen kehittämisavustusta (EAKR) uuteen energiaystävälliseen maalauslinjastoon. Hankkeessa yritys investoi uuteen maalaamohalliin ja -laitteisiin, jolla nostetaan tuotannon jalostusarvoa ja vastataan markkinoiden kysyntään. Lue lisää täältä

 

Kajaanin Teknologiapuistossa toimiva, vuonna 2016 perustettu Inmec Instruments Oy valmistaa teollisuuden mittalaitteita kosteuden ja kuiva-ainepitoisuuksien mittaamiseen. Yritys on nyt laajentamassa liiketoimintaansa elintarvikealalle uudella kuiva-ainepitoisuusmittarilla. Mittari on käytössä suomalaisen sokeriteollisuuden lisäksi myös meijereissä, mutta koska kotimaan kysynnän rajat alkavat tulla vastaan, hakee yritys kasvua kansainvälisiltä markkinoilta muun muassa Aasiasta. ELY-keskus on myöntänyt Inmec Instruments Oy:lle Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yrityksen kehittämisavustusta 85 370 euroa kansainvälistymisen toimenpiteisiin. Lue lisää täältä

 

Tornion Panimo Oy on Torniossa, Torniojoen rannalla sijaitseva käsityöläispanimo. Tornion Panimo ja panimomyymälä sijaitsevat vuonna 2016 perustetussa Elämystehdas Lapparissa, jossa on useita eri toimijoita.  Panimon tuotantokapasiteetti oli vuonna 2018 noin 2,5 miljoonaa litraa, joka on tarkoitus nostaa 5 miljoonaan litraan vuodessa. Tornion Panimo Oy on hyödyntänyt ELY-keskuksen myöntämää yrityksen kehittämisavustusta valmistuslaitteistojen hankintaan, tuotantomenetelmien kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen. Tutustu tarkemmin täältä

 

Harriniva Oy on kolmannessa polvessa toimiva matkailualan yritys Muoniossa. Useasta eri yksiköstä koostuva lomakonserni Harriniva Hotel & Safaris sijaitsee Tunturi-Lapissa Muoniossa. ELY-keskus on myöntänyt yrityksen kehittämisavustusta  yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Näissä hankkeissa on mm. investoitu toimitiloihin, kehitetty uusia ohjelmapalvelutuotteita porotila- ja revontulimatkailuun, husky-safaritoimintaan, lumirakentamiseen, kehitetty yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiä, liiketoimintajohtamista, sekä käynnistetty kansainvälistä liiketoimintaa. Rakennerahastoilla on ollut erittäin merkittävä rooli yrityksen kasvussa ja kansainvälistymisessä ja erilaisia tukivälineitä on hyödynnetty onnistuneesti.

 

Lovi Oy on oululainen design-alan yritys, jonka toiminta pohjautuu Anne Pason kehittämään patentoituun liitostekniikkaan. Koottavat koivuvaneriset koriste-esineet ovat ekologinen lahja, jonka voi lähettää postipakettina. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yrityksen kehittämisavustusta kansainvälistymiseen sekä uusien koneiden hankintaan, jonka avulla tuotantoprosessia on nopeutettu. Tutustu tarkemmin täältä

 

Badrap Oy on oululainen tietoturvateknologiaa kehittävä yhtiö. Badrap -tuotteen  avulla yritykset ja yksityishenkilöt voivat tunnistaa tietotekniset riippuvuutensa ja saavat tietoa niihin kohdistuvista tietoturvariskeistä ja tietoturvaloukkauksista. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa yrityksen kehittämisavustusta sekä tuotteen kehittämiseen että uusien markkinoiden kartoitukseen. Tutustu tarkemmin täältä 

 

Voda Nordic Oy on vuonna 2013 perustettu veden- ja jätevedenpuhdistukseen erikoistunut yritys. Yritys valmistaa veden- ja jätevedenpuhdistuksessa käytettäviä kemikaaleja. Yrityksellä on olemassa oleva kiertotalouteen pohjautuva tuotantolaitos Raahessa (perustettu 2016). Liikeideana on valmistaa ja myydä veden- ja jätevedenpuhdistukseen käytettäviä kemikaaleja sekä niihin liittyviä palveluita. Tässä hankkeessa on kyse rautasulfaatin tuotantolaitoksen perustamisesta Kokkolaan, KIP-alueelle (Kokkola Industrial Park). Rautasulfaattia käytetään yleisesti veden- ja jäteveden saostuskemikaalina esim. humuksen ja fosforinpoistoon. Yrityksen asiakkaita ovat kunnalliset vesihuoltolaitokset sekä vettä prosesseissaan käyttävä teollisuus kuten paperi- ja sellutehtaat. ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus mahdollisti hankkeen toteutuksen ja laitoksen käynnistymisen toivotussa aikataulussa vuoden 2021 alussa.

 

Kuva: Voda Nordic Oy