Yksilöllisyyden huomioiminen

Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hankkeen kohderyhmiä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat sekä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Tässä hyvässä käytännössä olemme kiinnittäneet...

Uravalmennus osana Ohjaamo-palveluja

Uravalmennus osana Ohjaamo-palveluja selkeyttää nuoren ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja, oman osaamisen kehittämisen tarpeita ja kehittää nuorten työelämävalmiuksia. Uravalmennusmalli...

Urasuunnitteluprosessi

Tämä hyvä käytäntö on yksilöllinen urasuunnitteluprosessi, joka pohjautuu osaamiseen tunnistamiseen. Hyvän käytännön toteutus   Urasuunnitteluprosessi alkaa alkukartoituksella ja...

Työnhakurajoitteiden nopea ohittaminen

Työttömällä työnhakijalla voi olla rajoitteita sitoutua työnhakuun ja työnhaun ohjaukseen, mutta ei itse työntekoon. Esimerkiksi tietotekniset taidot eivät ole kaikkien työnhakija-asiakkaiden...

Tajua Mut! - toimintamalli nuoren tukemiseen

Tajua Mut! -toimintamalli on nopean tuen toimintamalli. Se on suunniteltu työmenetelmäksi, jonka avulla voidaan auttaa nuoria haastavissa elämäntilanteissa. Se tarjoaa nuorelle tukea yhden...

Pienryhmävalmennus

Pienryhmävalmennus sopii työnhakijoille, jotka tarvitsevat lisätukea oman työllisyyspolun löytämiseen. Pienryhmään osallistuvat työnhakijat löytävät omat vahvuutensa, voimaantuvat ja pääsevät...

Lapin työvoimapalvelut - Palvelutarjotin

Lapin paikalliset työvoimapalvelut koottiin sähköiselle palvelutarjottimelle eli sivustolle. Palvelutarjottimesta työnhakijan on helppo löytää itselleen ajankohtaiset ja sopivat työvoimapalvelut....

Kasvollinen lähipalvelu

Pitkät välimatkat ja huonot kulkuyhteydet sekä asiakkaiden haasteelliset elämäntilanteet heikentävät palveluihin pääsyä, vaikka palveluja olisikin periaatteessa tarjolla. Palvelujen siirtyessä...

Hyvinvointia ja työkykyä edistämässä

Hyvinvointia ja työkykyä edistävä palvelu vastaa pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien tarvitsemaan laaja-alaiseen tuen tarpeeseen. Palvelu on parantanut yli 270 asiakkaan toimintakykyä...

Kokoomo - matalan kynnyksen palvelukeskus

Pienillä paikkakunnilla on rajoitetut resurssit. Loimme kaikenikäisille työttömille avoimen Kokoomo-palvelukeskuksen, josta niin nuoret kuin vanhemmatkin työttömät tai työelämän ulkopuolella...