Lapin työvoimapalvelut - Palvelutarjotin

Lapin paikalliset työvoimapalvelut koottiin sähköiselle palvelutarjottimelle eli sivustolle. Palvelutarjottimesta työnhakijan on helppo löytää itselleen ajankohtaiset ja sopivat työvoimapalvelut. Myös työnhakijoiden ohjaustyötä tekevät voivat hyödyntää sivustoa.

Hyvän käytännön toteutus  Poroja maastossa. Lapin TE-palvelutarjotin verkkosivustolla oleva kuva.

TE-toimiston ohjaustyötä tukemaan tarvittiin asiakaslähtöinen verkkopalvelu, jolla kootaan Lapin työvoimapalvelut yhteen. Työvoimapalveluilla tarkoitetaan tässä ostopalveluja. Palvelutarjotin räätälöitiin paikallisia tarpeita ja paikallisia työmarkkinoita varten. Erityisesti palvelutarjotin koottiin työnhakijoiden näkökulmaa ajatellen.

Palvelutarjottimelta työnhakija pystyy nopeasti etsimään juuri itselleen sopivia työvoimapalveluita. Sivuilla navigoidessaan voi valita kolmesta päävalikosta omaan tilanteeseen osuvimman. Päävalikot ovat:

 • Apua ja neuvoja työnhakuun
 • Nykyinen ammatti tai osaaminen askarruttaa
 • Itsensä työllistäminen ja yrittäjyys.

Näiden valintojen alta löytyvät ajankohtaiset palvelut:

 • Ensisijaisesti verkossa tarjottavat palvelut
 • Henkilökohtaiset palvelut.

Joskus on helpompi osallistua verkkovalmennukseen kuin matkustaa paikan päälle, sillä pohjoisessa Suomessa etäisyydet ovat pitkät. Työvoimapalveluita voi hakea sivuilta myös valmennuksen nimellä tai kuntakohtaisesti. Kaikki palvelut ovat nähtävissä ilman henkilökohtaisilla tunnuksilla sisään kirjautumista.

Työnantajalle on oma osionsa palvelutarjottimessa.

Teimme sivuista helposti luettavat. Esillä on vain olennainen. Palvelutarjottimessa on käytetty mahdollisimman selkeää kieltä. Sivujen alaosassa on "tutustu myös näihin" -osio, jossa voimme nostaa tärkeimpiä asioita esille. Sivujen yläosasta löytyy Lapin TE-toimiston yhteystiedot sekä linkki TE-palveluiden oma asiointi -osioon. Sivusto on responsiivinen ja toimii mobiililaitteessa.

Palvelutarjottimen tietoa voi jakaa helposti sosiaalisessa mediassa ja linkittää tietoa palveluntuottajien, kuntien, oppilaitosten omille sivuille. Palvelutarjotinta voi hyödyntää ohjaustyön tukena. Käyttäjät voivat antaa sivuilla myös palautetta palvelusta tai vaikkapa lähettää toiveen jostakin toteutettavaksi toivotusta työvoimapalvelusta.

Palvelutarjottimen kehitystyötä jatketaan edelleen saadun käyttäjäkokemuksen ja palautteen perusteella.

Tulokset

 • Lapin työvoimapalvelut on koottu yhdelle sivustolle
 • Palvelutarjotin on selkeä ja käyttäjäystävällinen sivusto, josta tieto löytyy helposti
 • Sivustolla voidaan tehdä nostoja ajankohtaisista asioista
 • Palveluun ei tarvitse kirjautua
 • Tietoa on helppo jakaa sivustolta eteenpäin
 • Sivuston suunnittelussa on huomioitu, että käyttäjillä on erilaisia päätelaitteita
 • Palvelutarjotin jää elämään osana TE-toimiston arkityötä.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Palvelutarjotin malli on helposti monistettavissa eri alueille ja mallia voi hyödyntää myös muunlaisten palvelukokonaisuuksien yhteen kokoamisessa.

Lisätietoja: 

Tiina Pulju, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037112, tiina.pulju(at)ely-keskus.fi  

Linkki Lapin TE-palvelujen palvelutarjotin verkkosivulle: Lapin TE-palvelut, palvelutarjotin (lapinte-palvelutarjotin.fi)

Linkki Polku-hankkeen verkkosivulle: Polku-hanke (Työelämälähtöiset palvelupolut työllistymisen tukena) (ely-keskus.fi)

Tarkempaa projektista: 

Rakennerahastotietopalvelu S20271
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen