Pienryhmävalmennus

Pienryhmävalmennus sopii työnhakijoille, jotka tarvitsevat lisätukea oman työllisyyspolun löytämiseen. Pienryhmään osallistuvat työnhakijat löytävät omat vahvuutensa, voimaantuvat ja pääsevät lähemmäs työmarkkinoita.

Hyvän käytännön toteutus  Kolme naista istumassa ja keskustelemassa joen tai rannan kivillä.

Pienryhmässä vertaistuen ja henkilökohtaisen valmennuksen avulla löydetään asiakkaalle sopiva, henkilökohtaisia tarpeita tukeva opiskelu- tai työllistymispolku. Pienryhmän koko on neljä asiakasta ja yksi ryhmä vetäjä. Kokoontumisten aihe suunnitellaan yhdessä. Kokoontumisten aiheet ovat aktiviteetteja. Kukin osallistuja on mukana oman osaamisensa rajoissa, joten kyse on palvelumuotoilusta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta. Tällöin toiminta kiinnostaa osallistujia, ja he ovat aktiivisesti mukana tekemässä. He eivät koe, että viranomaiset tai ‘systeemi' olisi pakottanut heidät mukaan.

Koska ryhmä on pieni, paikasta toiseen liikkuminen on helppoa. Ryhmän pieni koko mahdollistaa myös yksilöohjauksen. Ryhmäytyminen onnistuu pienryhmävalmennuksessa hyvin, sillä osallistujat oppivat nopeasti tuntemaan toisensa. Samalla luodaan turvallinen ympäristö uusien taitojen kokeilemiseen. Pienryhmässä on hyvä tehdä jotain uutta, normaalista arkirytmistä poikkeavaa toimintaa. Ryhmässä työttömälle työnhakijalle annetaan omaa aikaa ja tilaa miettiä niitä asioita, jotka edistävät hänen omaa työllistymistään.

Tulokset

  • Pienryhmiin osallistuneista henkilöistä 75 % on työllistynyt ainakin 4 kuukauden ajaksi
  • Osa osallistujista on ollut työkokeiluissa ja osa on aloittanut uusia opintoja
  • Vain yksi henkilö on lopettanut pienryhmävalmennukset kesken
  • Osallistujat sitoutuvat toimintaan
  • Osallistujien fyysinen kunto on parantunut: aloittamaamme kuntosaliryhmään osallistuneiden paino putosi 2 kuukauden aikana keskimäärin yli 3 kg.                            

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Toiminta on helppo siirtää osaksi kuntouttavaa työtoimintaa tai aktiivimallia. Toiminta vaatii vain aktiivisen ohjaajan, erillisiä tiloja tai lisäinvestointeja ei välttämättä tarvita.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20665
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Kuva: Sini Kaskenmaa