Yksilöllisyyden huomioiminen

Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hankkeen kohderyhmiä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat sekä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Tässä hyvässä käytännössä olemme kiinnittäneet huomiota asiakkaiden yksilölliseen huomioimiseen.

Hyvän käytännön toteutus  Luontoretkeilyreitin reittikartta

Hyvä käytäntö perustuu kahteen asiaan: 1) kohtelemme ihmisiä yksilöinä, emme massana sekä 2) käytämme hyväksi luontoa ja luonnon voimauttavaa vaikutusta.

Hyvässä käytännössä järjestestimme työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille sekä syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille erilaisia luontoon liittyviä aktiviteetteja. Kaikille aktiviteeteille järjestimme aina vaihtoehdon, josta asiakas saattoi valita mieleisensä tekemisen. Esimerkiksi luontoretkeilyn sijaan voi valita keittiötyöskentelyn. Otimme huomioon asiakkaan rajoitteet, luontoretkeilyssä esimerkiksi järjestimme vaihtoehtoisen helpomman reitin.

Löytäessään itselleen mieleistä aktivoivaa toimintaa, asiakas löytää paremmin omia vahvuuksiaan. Kannustimme toisaalta myös mukavuusalueelta poistumiseen. Näin saimme arvokasta tietoa siitä, mihin asiakas pystyy. Hyvässä käytännössä korostimme asiakkaan vahvuuksia.

Tulokset

  • Asiakkaat löysivät omia vahvuuksiaan
  • Asiakkaiden kanssa toimivat asiantuntijat saivat käsityksen asiakkaan vahvuuksista
  • Asiakkaiden itsetunto parani.                            

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Tämä hyvä käytäntöä ei vaadi rahaa. Se vaatii vain oikean asenteen. On tärkeää, ettemme vain listaa asiakkaan puutteita, heikkouksia tai sairauksia.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hanke Facebookissa:

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20953
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen