Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet polkaistiin käyntiin

Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet polkaistiin käyntiin Työ- ja elinkeinoministeriössä 26. huhtikuuta. Kahdeksan hanketta eri puolilla Suomea lähtee nyt toteuttamaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa EAKR ja ESR -rahoituksen voimin. Hankkeita rahoittavat Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.

Nyt käynnistyneiden hankkeiden taustalla on syksyllä 2017 päättynyt valtakunnallinen rahoitushaku, jossa etsittiin EAKR- ja ESR -hankkeita kehittämään hyviä käytäntöjä kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen, verkostojen, innovaatiopotentiaalin ja muun osaamisen paremmaksi kanavoimiseksi yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi.

- Suomelta on puuttunut kansallinen strategia ja toimintamalli kansainvälisten osaajien houkutteluun ja täällä pitämiseen. Kansainvälisistä osaajista puhuttaessa olennaista ei ole se, mistä syystä henkilö on saapunut Suomeen tai mikä on henkilön työmarkkinastatus vaan se, mitä lisäarvoa hänen osaamisensa voi tuoda yritykselle, totesi Laura Lindeman hankepäivän avaussanoissa.

Vaikka toimintaympäristöt ovat eri puolilla Suomea hyvin erilaiset, on kaikilla nyt käynnistyneillä hankkeilla yksi yhteinen kysymys: Miten tuetaan paremmin kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaantoa sekä työllistymistä? Hankkeissa lähdetään taklaamaan tätä haastetta moninaisin keinoin.

Esimerkiksi Hidden Gems-hanke (ESR) rakentaa Tampereen seudulle uudenlaista palvelumallia alueen korkeakoulujen kansainvälisten tutkijoiden ja muuhun henkilökuntaan kuuluvien puolisoiden ammatillisen kehittymisen, integroitumisen ja työllistymisen tukemiseen. Hanke muodostaa tiiviin kokonaisuuden sekä laajan sidosryhmän Pirkanmaan alueella toteutettavan International Business Powered by Talents -hankkeen (EAKR) kanssa.

Pääkaupunkiseudulla toteutettavan MEGE – Multicultural encounters, growth, entrepreneurship -hankkeen missiona on lisätä kansainvälisten osaajien perustamien kasvuyritysten määrää tarjoamalla palvelukokonaisuus liiketoimintaidean validointiin, yritystoiminnan käynnistämiseen sekä yrittäjänvaihdostilanteisiin. Aiemmin keväällä toteutetun MEGE Service Design Dayn aikana on jo testattu prototyyppejä syksyllä toteutettavaksi.

Mukana nyt käynnistyvien hankkeiden joukossa on toimijoita myös Oulusta, Joensuusta, Kanta-Hämeestä sekä Kymenlaaksosta. Luvassa on useita tilaisuuksia, työharjoittelujaksoja, mentorointia sekä sparrausta, unohtamatta digitaalisten taitojen ympärille rakennettuja koulutustilaisuuksia.

Jäädään mielenkiinnolla odottamaan innostavien hankkeiden tuloksia.

Lisätietoa >