Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Suomessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myöntävinä viranomaisina toimivat ELY-keskukset avaavat ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehaun. Hakuaika päättyy 11.5.2018.

Alkaa: 10.1.2018
Päättyy: 11.5.2018

Sisältö:

Haku toteutetaan osana EU:n jäsenmaiden koordinoitua hakua. Kaikki hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina. Hankkeiden kesto on kolme vuotta.

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n koordinoitu haku järjestetään. Suomi osallistuu toisella kierroksella hakuun neljässä teemassa: Työllisyys (Employment), Nuorten työllisyys (Youth employment), Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills), Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion). Hankehakemus on kansallisesti kohdennettava siihen Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-rahoitteiseen erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii.

Yleisiä ohjeita ESR-hankkeen hakijalle sekä tietoja hakemusten käsittelystä ja valinnasta annetaan osoitteessa www.rakennerahastot.fi > Hakijalle. Keskeistä on tunnistaa kansainvälisen yhteistyön tuoma lisäarvo hankkeessa kansallisesti toteutettavaan toimintaan nähden. Olennaista kansainvälisessä yhteistyössä on kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeella on oltava vähintään yksi kansainvälinen kumppani toisesta EU-jäsenvaltiosta sekä kumppanien kesken tehty sopimus kansainvälisestä yhteistyöstä.

Rahoittavat ELY-keskukset järjestävät perjantaina 26.1.2018 kello 10–12 yhteisen infotilaisuuden hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita ESR:n kansainvälisen yhteistyön hausta. Tarkempia tietoja ELY-keskuksista, jotka järjestävät mahdollisuuden osallistua videon välityksellä toteutettavaan tilaisuuteen, on saatavissa www.rakennerahastot.fi-sivustolta viimeistään 12.1.2018.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet sekä rahoittavien viranomaisten määrittelemät hakukohtaiset täydentävät valintaperusteet.

Yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta uudelle ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeelle haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija.


Toimitusosoite:

https://www.eura2014.fi/hakija

Hakemukset kohdennetaan sille ESR-rahoitusta myöntävälle ELY-keskukselle, jonka alueelle hankkeen toiminta pääosin kohdentuu.


Lisätiedot:

Lisätietoja hausta löytyy ESR:n kansainvälisen yhteistyön hakuohjeesta.

Hakuun ja hakemusten laatimiseen liittyvistä asioista antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen alue:
Valtteri Karhu
Rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
Puh. 0295 025 149
valtteri.karhu(at)ely-keskus.fi

Itä-Suomen alue:
Sirpa Raassina
Rahoitusasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
Puh. 0295 026 159
sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Länsi-Suomen alue:
Mika Villa
Rahoitusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-keskus
Puh. 0295 022 776
mika.villa(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Suomen alue:
Marja Kivekäs
Rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 037 065
marja.kivekas(at)ely-keskus.fi                                       

ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä antaa lisätietoja:
Sirpa Liljeström
Neuvotteleva virkamies                 
Työ- ja elinkeinoministeriö           
Puh. 029 50 47981
sirpa.liljestrom(at)tem.fi


Linkit:

ESR:n kansainvälisen yhteistyön hakuohje

Yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

https://www.eura2014.fi/hakija