Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Toimenpidekokonaisuudessa rahoitetaan kaksi valtakunnallista hanketta. Niistä Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa rakennetaan vaihtoehtoisia osatyökykyisten palvelumalleja pilotoitavaksi osana TE-palveluja.

  1. Toiminta aloitetaan rakentamalla valtakunnallinen kehittämiskumppanuusverkosto TE-toimistojen, Kelan ja muiden kuntoutustoimijoiden kanssa. Ensimmäinen vaihe jatkuu 31.5.2016 asti.
  2. Pilotointivaiheessa TE-toimistojen työkykykoordinaattoreille vastuutetaan osatyökyisten työllistymisen palveluprosessin koordinointi alueellisesti. Toinen vaihe toteutetaan 1.4.2016–31.3.2019.

Osatyökykyisten työllistymistä parantavien eri palveluiden yhdistäminen edellyttää palveluverkoston kokonaisuuden hallitsemista ja mallintamista alueellisesti. Toimintamallissa TE-toimiston työkykykoordinaattorina toimivalle asiantuntijalle vastuutetaan prosessin koordinaatio ja hallinta pitkäaikaissairaiden ja vammaisten miesten ja naisten työllistymisen edistämisen alueella. Toimintamallia kehitetään asiakaspalveluverkostossa Kelan sekä muiden toimijoiden kanssa verkostoyhteistyönä.

Hanke toimii jatkumona sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan kansalliseen Osatyökykyiset työssä ohjelmassa kehitetyille koordinointimalleille hyödyntäen em. toiminnan tuloksia.  Hanke tulee keskittymään vammaisyrittäjyyden edistämiseen ja sen toisessa vaiheessa myös työnantajayhteistyön kehittämiseen.