Kasvua kansainvälisistä osaajista

Kansainväliset osaajat vauhdittamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan. Agendan tavoitteena on kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus, verkostot, innovaatiopotentiaali ja muu osaaminen yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi.

Kansainvälisellä osaajalla tarkoitetaan maahanmuuttajaa tai suomalaista paluumuuttajaa, jolla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja. Osaamisella ja kokemuksella on tarkoitus tuoda lisäarvoa Suomen elinkeinoelämälle.

Kansainvälisiä osaajia voivat olla kansainväliset opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat, humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet tai suomalaiset paluumuuttajat.

> Lue lisää agendasta

Agendan jalkauttamiseksi EAKR- ja ESR-rahoitusta

Suomen rakennerahasto-ohjelmasta on kohdennettu rahoitusta hankkeille, jotka tukevat Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan jalkauttamista. Rahoituksen suuruus on 3 miljoonaa euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 1,7 miljoonaa ja ESR-rahoituksen 1,3 miljoonaa euroa.

Agendaa toteutetaan valtakunnallisesti. EAKR-hankkeissa rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.

Agendan mukainen toiminta vastaa EAKR:n osalta rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaa 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky ja sen erityistavoitteita

  • 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
  • 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

ja ESR:n osalta toimintalinjaa 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen erityistavoitetta

  • 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Valtakunnallinen hankehaku järjestettiin kesällä 2017. Hankkeet käynnistyvät alkuvuodesta 2018.

Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa järjestivät haun infotilaisuuden Helsingissä.

> Hakuinfon materiaalit

Hakuinfoon osallistuneiden keskuudessa nousi ajatus hankevalmistelijoiden verkostoitumisen helpottamisesta. Halukkaat voivat verkostoitua oheisen lomakkeen välityksellä. Lomaketta ylläpitää ja verkostoitumista koordinoi tilaisuuteen osallistunut Onnivators ry.

> Lomake verkostoitumiseen
 

Lisätietoja:

Anu Heinonen, rakennerahastoasiantuntija
puh. 040 182 4828
anu.heinonen@uudenmaanliitto.fi
Uudenmaan liitto

Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 264
auli.vuorela@ely-keskus.fi
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö / Etelä-Suomen suuralue

Laura Lindeman, erityisasiantuntija | Kasvua kansainvälisistä osaajista
Puh. 029 504 7205, 050 408 9932
laura.lindeman@tem.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Sähköiset palvelut