Kasvua kansainvälisistä osaajista

Kansainväliset osaajat vauhdittamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan. Agendan tavoitteeksi asetettiin kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen, verkostojen, innovaatiopotentiaalin ja muun osaamisen kanavointi yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi. Agenda laajennettiin 2017 koko valtioneuvoston yhteiseksi Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelmaksi.

Kansainvälisellä osaajalla tarkoitetaan maahanmuuttajaa tai suomalaista paluumuuttajaa, jolla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja. Osaamisella ja kokemuksella on tarkoitus tuoda lisäarvoa Suomen elinkeinoelämälle.

Kansainvälisiä osaajia voivat olla kansainväliset opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat, humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet tai suomalaiset paluumuuttajat.

> Lue lisää toimenpideohjelmasta

Toimenpideohjelman jalkauttamiseksi EAKR- ja ESR-rahoitusta

Suomen rakennerahasto-ohjelmasta on kohdennettu rahoitusta hankkeille, jotka tukevat Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan jalkauttamista. Rahoituksen suuruus on 3 miljoonaa euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 1,7 miljoonaa ja ESR-rahoituksen 1,3 miljoonaa euroa.

Hankehaku järjestettiin syksyllä 2017. Rahoitettavaksi valittiin kahdeksan hanketta, jotka käynnistyivät keväällä 2018. EAKR-hankkeissa rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.

Rahoitettujen hankkeiden toiminta vastaa EAKR:n osalta rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaa 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky ja sen erityistavoitteita

  • 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
  • 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

ja ESR:n osalta toimintalinjaa 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen erityistavoitetta

  • 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

 

Lisätietoja:

Henri Hallanoro, rakennerahastoasiantuntija
puh. 040 637 6087
henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi
Uudenmaan liitto

Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 264
auli.vuorela@ely-keskus.fi
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö / Etelä-Suomen suuralue

Laura Lindeman, erityisasiantuntija | Talent Boost
Puh. 029 504 7205, 050 408 9932
laura.lindeman@tem.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö