Vertaistyöskentely

Vertaistyöskentelyn tavoitteena on madaltaa työllistymisen kynnystä. Vertaistyöskentely kouluttaa ensimmäistä kertaa työpaikkaansa etsiviä tai pitkän työttömyyden jälkeen uudestaan työhön palaavia...

Työllisyysviikko nuorten työllistymisen tueksi

Työllisyysviikko on monikanavaiseen tiedottamiseen, työllisyystoimijoiden ja yritysten pysyvään yhteistyöhön ja nuorten työllistymisen tukemiseksi kehitetty toimintamalli. Työllisyysviikon...

Terveellinen ruoka ja ravitsemus

Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat sekä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt käyttävät paljon valmisruokia ja syövät yksipuolisesti. Huonot ruokailutottumukset heikentävät terveyttä ja...

Sosiaalisesta mediasta uutta virtaa työnhakuun

Työpaikkailmoittelu ja työnhaku ovat siirtyneet yhä enemmän erilaisiin sosiaalisen median kanaviin. Kehitimme #some#työnhakuvalmennus –nimisen valmennuksen, joka vahvisti työnhakija-asiakkaiden...

Reaaliaikainen verkkokoulutus maahanmuuttajille

Reaaliaikainen verkkokoulutus maahanmuuttajjille on työvoimakoulutusta, jossa huomioidaan kielellisen taidon lisäämisen lisäksi tasa-arvo. Verkossa tapahtuva reaaliaikainen koulutus huomioi...

Luontotoiminta

Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hankkeen kohderyhmä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Tässä hyvässä käytännössä luontoa hyödynnetään...

Kotipesä

Taival työhön -hankkeen rakentama hyvä käytäntö on nimeltään Kotipesä. Kotipesä on työllistämistoimintaa. Sen toteuttavat yhteistyössä Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry, Taival...

Kohti työtä -koulutus, uusi polku syrjäseudulle

Kohti työtä -koulutus on suunnattu nille työvoimapalvelujen asiakkaille, joiden työllistymisen ja osaamisen kehittämisen esteet ovat monitahoisia. Harvaan asutuilla alueilla riskinä on ihmisen...

Avoin olohuone työnhakijoille

Havaitsimme, että yritysten työvoiman tarve ja työttömien tarpeet eivät kohdanneet, ja että työttömiä työnhakijoita oli vaikea tavoittaa kotoaan ennen "Kansaneläkelaitoksen sakkolistalle"...