Valmiudet kuntoon – osaaminen esille! Sosiaali- ja terveysalan sekä metsäalan opintoja maahanmuuttajille

Joillakin maahanmuuttajilla voi olla vähäinen koulutustausta tai puutteita ammatillisessa osaamisessa, kielitaidossa tai  työmarkkinavalmiuksissa. Valmiudet kuntoon – osaaminen esille!...

Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus

Koulutuksen tavoitteena on koulutukseen osallistuvan maahanmuuttajan työtehtävissä tarvitseman kielitaidon kehittyminen. Tavoitteena on myös maahanmuuttajan nopea työllistyminen, kun työnantajan...

Raksa Coach – maahanmuuttaja nopeasti töihin

Raksa Coach on nopean mallin työvoimakoulutus maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille, joilla on aiempaa kokemusta rakennusalalta tai kiinnostus rakennusalan työtehtäviin. Raksa Coach on myös...

Maahanmuuttaja hanketyöntekijäksi

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle -hankkeen kohderyhmä olivat maahanmuuttajat. Maahanmuuttaja työskenteli tämän hankkeen hanketyöntekijänä. Hyvän käytännön toteutus  ...