Valmiudet kuntoon – osaaminen esille! Sosiaali- ja terveysalan sekä metsäalan opintoja maahanmuuttajille

Joillakin maahanmuuttajilla voi olla vähäinen koulutustausta tai puutteita ammatillisessa osaamisessa, kielitaidossa tai  työmarkkinavalmiuksissa. Valmiudet kuntoon – osaaminen esille! Sosiaali- ja terveysalan sekä metsäalan opintoja maahanmuuttajille -työvoimakoulutuksen avulla luotiin edellytykset yhteiskuntaan kiinnittymiselle.

Hyvän käytännön toteutus 

Kaksi henkilö pöydän ääressä piirtämässä.

Valmiudet kuntoon – osaaminen esille! Sosiaali- ja terveysalan- sekä metsäalan opintoja maahanmuuttajille -työvoimakoulutuksen sisältö koostui seuraavista osioista:

  • Kohti työelämää -valmennus, 6 kuukautta
  • Sosiaali- ja terveysalan opintoja maahanmuuttajille -työvoimakoulutus, 100 päivää
  • Metsätalousalan opintoja maahanmuuttajille -työvoimakoulutus, 100 päivää.

Ennen 100 päivän mittaista työvoimakoulutusta pääosa osallistujista oli mukana hankkeen tuottamassa ammatillisia ja kielellisiä valmiuksia kehittävässä Kohti työelämää -valmennuksessa. Valmennus sisälsi yksilö- ja ryhmäohjausta. Valmennuksen opetusmenetelmiä olivat kuvalliset menetelmät, itsearviointi, draama, kirjoittaminen, atk-taidot ja yritysvierailut.

Valmennuksen lisäksi järjestettiin kummitoimintaa, koska alkuhaastatteluissa kävi ilmi, ettei monellakaan maahanmuuttajalla ole yhtään suomalaista tuttavaa. Kummiystävältään osallistuja saattoi kysyä arkojakin asioita. Hän pääsi tutustumaan suomalaisen kulttuuriin kantasuomalaisen opastuksella. Kummitoiminta edisti myös työelämään pääsyä. Jokainen kummipari tutustui yhteen kiinnostavaan työpaikkaan, josta he ottivat kuvia ja esittelivät vierailukohteensa kaikille muillekin kummipareille.

Hanke oli selkokielinen. Teimme selkokielisiä materiaaleja osallistujille. Valmennukset ja koulutukset olivat selkokielistä.

Seuraavaksi osallistujilla oli mahdollisuus hakea ammatillisiin työvoimakoulutuksiin, joista toinen suuntautui sosiaali- ja terveysalalle ja toinen metsätalousalalle. Koulutuksissa kiinnitettiin Kohti työelämää -valmennuksen tavoin huomiota osallistujien yksilöllisten polkujen rakentamiseen ja tarpeisiin.

Koulutuksiin sisältyi kolme työharjoittelujaksoa, joiden aikana opiskelijat harjaannuttivat niin suomen kielen taitoa kuin ammatillista osaamistaan. Osallistujat reflektoivat harjoittelun aikana uravalintaansa, oppivat työelämän pelisääntöjä ja ammattikieltä oikealla työpaikalla.

Koulutuksen aikana hankkeen työntekijät osallistuivat työharjoittelijan ohjaukseen mm. työelämäsanaston ja kielen opiskelun tukena, kartoittivat uusia yhteistyömahdollisuuksia ja työpaikkoja yhdessä kouluttajan ja työnantajien kanssa.

Tulokset

  • Koulutus vahvisti maahanmuuttajien kotoutumista, ammatillista osaamista, suomen kielen taitoa ja työelämävalmiuksia.
  • Koulutuksiin osallistujat jatkoivat pääsääntöisesti ammatillisisiin opintoihin tai töihin.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

  • Kiinnitä huomiota selkokielisyyteen, opiskelun laatuun ja yksilöohjauksen mahdollisuuteen. Yksilöllinen ohjaus paranee selkokielistämällä mm. viranomaistekstejä.
  • Kaikille eivät kaikki ammatit sovi. Sen vuoksi on hyvä testata ja perehdyttää osallistujia ennen varsinaisiin ammatillisiin opintoihin siirtymistä. Nivelvaiheen alalle suuntaavat opinnot palvelevat hyvin tätä ajatusta.
  • Ennakointi on tärkeää suunniteltaessa erilaisten valmentavien opintojen rakennetta ja mietittäessä mahdollisia tarvittavia asiantuntijapalveluita. Esimerkiksi metsäalalla osallistujien työharjoitteluluvat (esim. työturvallisuusriski puunkaadossa) voivat onnistua vain alaa opettavissa oppilaitoksissa. Asiantuntijapalveluita kilpailuttaessa on hyvä tarkistaa, ettei tule päällekkäisiä hankintoja.
  • Usein yllättyy, kun hankkeeseen osallistuja puhuu heikosti suomen kieltä, mutta onkin työssä mestariosaaja! Osaamisen kaivaminen esiin on kaiken a ja o.
  • Kummiverkosto auttoi kotoutumisessa ja työelämään tutustumisessa.

Lisätietoja:

Tiina Pulju, Lapin ELY-keskus, p.029 503 7112, tiina.pulju(at)ely-keskus.fi

Linkki hankkeen esittelyn verkkosivulle: Valmiudet kuntoon, Maahanmuuttajien työtoimintakykyä parantava kehittämishanke 2015-2017  (pdf, www.toimistot te-palvelut.fi)

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20415
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Kuva: Virpi Portimo