Työllistettyjen työnohjaus ja koulutukset

Työllistettyjen tulee saada palkkatukityöjaksosta mahdollisimman suuri hyöty, jotta he voivat edetä omalla urapolullaan. Kuntakin voi auttaa työllistettyjä työnhakijoita etenemään hyvällä...

Tiedolla vaikuttaminen

Työantajilla ja päättäjillä ei ole tietoa työkyvystä, joka on piilossa työkyvyttömyyseläkettä saavissa henkilöissä, esimerkiksi kehitysvammaisissa. Tämä hyvä käytäntö keskittyy tiedon lisäämiseen...

Prosessikehitys LEAN -menetelmällä

KoordiPOK -hankkeen yhtenä tavoitteena oli tukea työllisyyden hoitoon kytkeytyvien verkostojen muodostumista ja yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä. Toiminnalla vahvistetaan...

Jatkuva arviointi osana Lapin Innovaatioassistentti -valmennusta

Lapin innovaatioassistentti -hankkeessa rakennettiin työtä ja koulutusta yhdistävää täydennyskoulutusta korkeakoulutetuille työnhakijoille. Jatkuvalla arvioinnilla haluttiin tukea uuden...