Ohjaamot ja verkko-ohjauspalvelu

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti 

  • monialainen palvelumalli (Ohjaamo) alle 30-vuotiaille ja
  • Ohjaamoja täydentävä verkko-ohjauspalvelu.

Kohtaamo-hanke (ESR) koordinoi

  • paikallisia Ohjaamo-hankkeita - valtakunnallisella rahoituksella 14 kpl ja alueellisella 6 kpl hankkeita ei puolilla Suomea 
  • verkko-ohjauksen kehittämistyötä. 

Nuorille ohjausta ja tukea tarjoavia Ohjaamoja on avautumassa lähes 30:llä paikkakunnalla Suomessa vuoden 2015 loppuun mennessä. Ohjaamoista ja niiden yhteistyöverkostoista rakentuvaa toimintamallia kehitetään yhteensä yli 80 kunnan alueella. 

Mikä on Ohjaamo?

Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia alle 30-vuotiaita nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun tai sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Matalan kynnyksen palvelupisteitä rakennetaan kuntiin useiden hallinnonalojen, työelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään. Nuoren osallisuutta oman polun löytämisessä ja toiminnan rakentamisessa korostetaan hankkeissa.

Verkko-ohjauksen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2015. Täydennämme tätä osuutta.

Ohjaamoja ja valtakunnallista verkko-ohjausta kehittävä Kohtaamo-hanke on osa Nuorisotakuun toimeenpanoa. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen yhteystiedot löytyvät oikeaan kehykseen lisättävistä esittelylehtisistä.

Väliaikaisena verkkosivuna toimii Pedanetin-sivusto Ohjaamot.

Tietoa Facebookissa Kohtaamo. Twitterissä #kohtaamo #ohjaamo. YouTubessa kohtaamo