Ohjelmakauden 2014 - 2020 ESR-hankkeiden toimintaa ja tuloksia

Nuori nainen iloisena ja teksti: Poimi tästä hyvä käytäntö.

Käyttäjälähtöinen työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen on osoittautunut tulokselliseksi menetelmäksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamissa hankkeissa ohjelmakaudella 2014-2020. Olemme yhdessä ESR-hankkeiden asiantuntijoiden ja ELY-keskusten kanssa koonneet yhteen menetelmiä, joissa asiakaskokemus ja palveluprosessi on onnistunut erityisen hyvin.

Euroopan sosiaalirahastolla kehitetään palveluita työllistymisen tueksi ympäri Suomen. Usein liian moni ESR-hankkeessa rakennettu hyvä palvelu jää pienen ryhmän tietoon tai kokonaan tunnistamatta. Tämän julkaisun tavoitteena on nostaa esille ja jakaa onnistuneita palveluprosesseja. Tavoitteenamme on myös innostaa jakamaan lisää hyviä käytäntöjä.

Hyvissä käytännöissä kuvatut ideat ja kokemukset ovat vapaasti kaikkien käytössä.

Olemme teemoittaneet hyvät käytännöt käytännönläheisesti:

  • Asiakasohjaus
  • Yrityslähtöiset koulutukset ja valmennukset
  • Kotoutuminen
  • Verkostot palvelujen rakentamisessa
  • Kohti työtä
  • Osallisuus
  • Menetelmiä palvelujen kehittämiseen.

Kehittämistyössä on tärkeää ottaa opiksi jo kokeilluista menetelmistä ja pistää vielä paremmaksi!

Nyt kasvupalvelujen muotoutumisen alla ESR-hankkeilla on näytön paikka toimia merkittävänä kokemustietovarastona ja kokeilualustana tulevaisuuden työllisyyspalveluille.

Tämän julkaisun innoittajina ovat olleet ELY-keskusten yhteydessä toimiva työllisyyshankkeiden tukiryhmä sekä julkaisun toimitusta varten koottu toimitustyöryhmä. Suuret kiitokset!

Timo Ollila, rahoituspäällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus