« Takaisin

Green Care menetelmät auttavat kohti osallisuutta

Kuhmon Green Care hankkeessa toteutettiin sosiaalista työllistämistä erilaisten Green Care menetelmien avulla.  Pitkään työttöminä olleet työnhakijat työllistetään työtehtäviin, joissa he saavat kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tavoitteena on, että elämänhallinta sekä työ- ja toimintakyky paranevat.

Green Care-muotoisen palkkatuetun työn kautta pitkään työttöminä olleiden henkilöiden paluu työelämään helpottuu. Samoin yrityksissä työskentelystä kiinnostuneita henkilöitä ohjataan palkallisille työjaksoille Kuhmon yrityksiin. Tätä kautta henkilöt saavat kokemusta yrityksissä työskentelystä.  Piiretty lehtipuu, jonka oksille kirjoitettu Lintumetsän palvelupolun tietoja.

Creen Care toimintamallia kehitettiin ja toteutettiin yhteistyössä Kuhmon kaupungin, Kuhmon Green Care -hankkeen, Kainuun TE-toimiston, Kainuun ELY-keskuksen, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), kuntouttavan työtoiminnan, työhön valmentajien ja alueen muiden hankkeiden kanssa.

Hyvän käytännön toteutus

Green Care palkkatuetun työn lähtökohtana oli pitkään työttömänä olleen asiakkaan voimaantuminen, ei työstä syntyvä liikevoitto. Green Care-toiminta perustui erilaisiin ryhmässä tehtäviin työtehtäviin luonnossa. Työtehtävät sijoittuivat metsään, puutarhoihin tai maatiloille, ja soveltuvin osin myös kaupunkiympäristöön.

Työtehtävät ja palkkatukijakson pituus (1 – 12 kuukautta) räätälöitiin asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn mukaan.  Asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin käytettiin eritystä menetelmää, Kykyviisaria.  Työ- ja toimintakyky mitattiin sekä työsuhteen alkaessa että sen päättyessä.

Green Care-työryhmät toimivat ryhmänohjaajien vetäminä. Jokaisessa ryhmässä oli 5-7 asiakasta. Työkohteet valittiin Kuhmon kaupungin toimijoiden kanssa. Kohteet olivat todellisia kunnostuskohteita ja tehdystä työstä hyötyivät Kuhmon kaupunki ja sen asukkaat sekä Green Care -työryhmien työntekijät.

Työkohteita olivat mm.

  • Vanhan Ikolan pappilan alueen kunnostus puutarhasuunnitelman mukaan
  • Lintumetsän ulkoilupolun rakentaminen
  • Erilaisia pienempiä kunnostus- ja puutarhatöitä: portaiden kunnostus, tien varsien raivaus, polttopuiden teko, koriste- ja hyötykasvien viljely
  • Luontokansion "Mukulat vihertämään! Luontoa lapsille kaikilla aisteilla" Kuhmon kaupungin päiväkotien käyttöön.

Tulokset

  • Asiakkaiden osallisuus ja hyvinvointi lisääntyivät sekä työ- ja toimintakyky parantui
  • Kuhmon kaupungin ympäristön rakentaminen ja siistiminen lisäsi asukkaiden viihtyvyyttä
  • Hankkeessa kehitetty Green Care-toiminta juurrutettiin Kuhmon Työvire ry:n toimintaan ja jatkuu myös Ympäristö- ja työllisyysprojekti 2018:ssa.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Kunnat, kaupungit ja erilaiset yhdistystoimijat voivat hyödyntää tätä hyvää käytäntöä luontopolkujen kunnostamisessa ja erilaisissa ympäristö- ja puutarhaprojekteissa.

Lisätietoja:

Anja Pääkkönen, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3581, anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Linkki Kuhmon Green Care -verkkosivulle: Kuhmon Green Care (kuhmo.fi)

Kuva: Kuhmon Green Care palvelupolku

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20346
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen