Hankekahvilla verkostoidutaan

Hankekahvit kokoavat yhteen maakunnan työllisyydenhoidon asiantuntijat. Hankekahvien teemaksi on valikoitunut ajankohtaisia ja asiantuntijoita kiinnostavia aiheita: työn opinnollistaminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, Kasvupalvelut ja maakuntauudistus, sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta, osallisuus, huono-osaisuus ja hyvinvointi Kainuun maakunnassa.

Tavoitteena on Kainuun maakunnan työllisyydenhoidon asiantuntijoiden verkostoituminen, yhteistyön tiivistyminen ja tiedonvaihto. Hankekahvit suunnitellaan ja järjestetään vuorotellen Kainuun maakuntaan kuuluvissa kunnissa. Hankekahvit järjestetään tiiviissä yhteistyössä ESR-hankkeiden, oppilaitoksien ja kouluttajien, TE-toimiston, ELY-keskuksen ja kuntien kanssa.

Hyvän käytännön toteutus 

Ihmisiä keskustelemassa ja tekemässä ryhmätyötä pöytien ääressä.

Kainuun maakunnassa työllisyydenhoidon asiantuntijoilta tuli toiveita tapahtumasta, joka säännöllisesti kokoaisi yhteen asiantuntijat, mutta kenelläkään ei tuntunut olevan resursseja suunnitella ja järjestää tapahtumia. Kainuun TYPO-koordinaatio -hanke järjesti ensimmäiset hankekahvit Kajaanin kaupungissa vuonna 2015. Siitä lähtien hankekahvit on järjestetty kolme kertaa vuodessa asiantuntijoilta tulleisiin toiveisiin pohjautuen.

Kuvassa olemme hankekahvilla Vuokatissa 18.5.2018.

Hankekahvilla kuulemme uusien ESR-hankkeiden esittelyjä ja jo käynnissä olevien hankkeiden tuloksia sekä ajankohtaisia terveisiä rakennerahastotoiminnasta. Kahvit jatkuvat varsinaisella päivän teemalla. Se voi olla tutustumiskäynti oppilaitoksissa tai yhdistyksissä, tarkempi tutustuminen johonkin hankkeeseen tai Learning Cafe -työpajatyöskentelyä.

Työpajat kannustavat luontevasti vuoropuheluun ja kokemusten vaihtoon. Keskustelut ja erilaiset näkökulmat tuovat mukanaan uusia oivalluksia ja yhteistyöavauksia. Työpajan tulokset kiteytetään ja kooste lähetetään kaikille osallistuneille sähköpostilla. Hankekahvien ajankohta ja teema sovitaan aina hyvissä ajoin.

Tulokset

  • Toimijat tutustuvat ja verkostoituvat luontevasti keskenään
  • Yhteisesti kiinnostavat aiheet innostavat vuoropuheluun ja kokemusten vaihtoon
  • Tiedonvaihto lisääntyy toimijoiden tutustuessa toisiinsa ja toistensa työtehtäviin paremmin
  • Kainuun Työllisyystoimijoiden Facebook -ryhmä perustettiin hankekahvien ideoinnin pohjalta
  • Hyvää käytäntöä tullaan jatkamaan tulevassa maakunnassa.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Hankekahvit-käytäntö sopii kaikille työllisyydenhoidon sekä kuntien ja oppilaitosten asiantuntijoille.

Lisätietoja:

Anja Pääkkönen, Kainuun ELY-keskus, p. 029 5023 581, anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20193
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen