Jatkuva arviointi osana Lapin Innovaatioassistentti -valmennusta

Lapin innovaatioassistentti -hankkeessa rakennettiin työtä ja koulutusta yhdistävää täydennyskoulutusta korkeakoulutetuille työnhakijoille. Jatkuvalla arvioinnilla haluttiin tukea uuden valmennusmallin kehittämistä ja räätälöintiä kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Arvioinnilla tuotettiin heti hyödynnettävää tietoa valmennusmallin toimivuudesta ja hiottiin valmennusohjelma kolmen vuoden aikana toimivaksi ja laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

Hyvän käytännön toteutus 

Kaksi kuvalaatikkoa, joissa toisessa teksti: "1 kk, hakijasta tekijäksi työnhakuvalmennus" ja toisessa laatikossa teksti: "3 kk, Innoassarivalmennus yrityksissä työskennellen".

Lapin innovaatioassistentti oli 3,5-vuotinen hanke, jonka aikana järjestettiin viisi Innoassari-valmennusta korkeakoulutetuille työnhakijoille. Jokaisen valmennuksen aikana toimintamallia hiottiin ja paranneltiin systemaattisen arviointityön perusteella. Valmennuksen käynnistyessä tehtiin arviointisuunnitelma koko hankkeen ajaksi.

Arviointia tehtiin ryhmäkeskusteluilla, puhelinhaastatteluilla ja sähköisillä kyselyillä niin valmennusohjelmaan osallistuville korkeakoulutetuille (innovaatioassistenteille) kuin heidät työllistäville organisaatioillekin. Lisäksi arviointikeskusteluja käytiin asiantuntijatiimissä ja ohjausryhmässä. Arviointi toteutettiin luontevana osana valmennuskokonaisuutta, jolloin tieto voitiin hyödyntää heti valmennuksen kehittämisessä ja seuraavan valmennuksen toteutuksessa.

Ensimmäisten valmennusten jälkeen havaittiin, että projektisuunnitelma tarvitsi suuria korjauksia ja suunnanmuutoksia. Jatkuvan arvioinnin ansioista suunnanmuutokset onnistuivat niin hyvin, että loppuvaiheessa toimintamallin hiominen oli vain pientä hienosäätöä. Hankkeen pitkä toteutusaika mahdollisti myös valmennuksen jälkeen tehtävän tulosten ja vaikutusten alustavan arvioinnin.

Tulokset

  • Reaaliaikaisesti tuotettu arviointitieto auttaa valmennuksen jatkuvassa kehittämisessä ja varmistaa laadukkaan ja kohderyhmän tarpeita vastaavan toimintamallin rakentamisen
  • Koska arviointi toteutettiin systemaattisesti, kiinteänä osana projektin käytännön työtä, sen vaikuttavuus valmennusohjelman kehittämiseen oli hyvä. Arviointiprosessissa pystyttiin hyödyntämään sekä ulkoisen arvioinnin että itsearvioinnin vahvuuksia.
  • Hankkeen alkuperäisessä toteuttamismallissa valmennus ja palkkatuki olivat osallistujille pakollisena kokonaisuutena. Alkuvaiheessa työnhakijoita ja töitä ei saatu kohtaamaan. Se, että toimintamallin muutoksien myötä koko valmennusjakso toteutettiin omaehtoisena koulutuksena ja palkkatuki tarjottiin työnantajalle mahdollisuutena jatkotyöllistämisen tueksi, vaikutti edullisesti valmennuksen onnistumiseen.
  • Hankkeessa on järjestetty 5 Innoassari-valmennusta. Valmennuksissa on ollut 43 osallistujaa, joista noin puolet työllistyi valmennuksen päätteeksi. Jatkuvan arvioinnin ansiosta valmennusohjelma kehittyi joka kerta ja lopulta syntyi kaksiosainen työnhakutaitoja ja kehittämisosaamista kasvattava valmennus.                         

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Jatkuva arviointi ja kokeiluista oppiminen toimivat kehittämistyössä, jossa kehittämisprosessille on varattu riittävästi aikaa ja iteratiivinen kehittäminen on mahdollista. Lapin innovaatioassistentti -hankkeessa toteutetusta arvioinnista on laadittu julkaisu, jonka avulla muut hanketoimijat tai erilaisia valmennuksia suunnittelevat ja toteuttavat tahot voivat rakentaa oman arviointisuunnitelmansa tukemaan laadukasta kehittämistyötä.

Lisätietoja:

Tiina Pulju, Lapin ELY-keskus,p.  029 503 7 112, tiina.pulju(at)ely-keskus.fi

Linkki Lapin innovaatioassistentti -verkkosivulle: Lapin innovaatioassistentti (lapinamk.fi)

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20122
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen