« Takaisin

Kaupallinen tuottaja – Rekry-koulutuksella uusia osaajia!

Kaupallinen tuottaja on joustava ja räätälöitävä Rekry-koulutus. Koulutus tukee uusien työpaikkojen syntymistä kehityshaluisiin yrityksiin.

Yritykset saattavat kokea rekrytoinnin vaikeana ja aikaa vievänä prosessina. Siksi rekrytointia usein lykätään. Kaupallisen tuottajan Rekry-koulutus on yrityksille aivan uusi mahdollisuus rekrytoida. Yrittäjä voi etsiä osaajaa, jolla on esimerkiksi aiempaa työkokemusta mutta se on tietyltä kapealta toimialalta. Yrittäjä kasvattaa koulutuksen tuella nopeasti yritykseen uuden osaajan, joka sopii juuri yrityksen omiin osaamistarpeisiin.

Pitkän pöydän ääressä istumassa iso joukko hymyileviä ihmisiä.Kaupallinen tuottaja -koulutus toteutettiin yhteistyössä kouluttajan, TE-toimiston ja Kainuun maakunnassa sijaitsevien yritysten kanssa. Kaupallinen tuottaja -koulutus mahdollistaa yrityksiin 1-2 henkilön rekrytoimisen, joten yksittäisen yrityksen ei tarvitse ostaa yksin koko koulutusta.

Hyvän käytännön toteutus

Kaupallinen tuottaja Rekry-koulutus hankittiin Kasvua Kainuuseen -kehittämishankkeessa mukana olevien yritysten tarpeisiin. Yritykset olivat eri toimialoilta: pelialalta, erityiskaupasta ja ympäristörakentamisesta.  Koska Kasvua Kainuuseen -hankkeessa oli hyvä tuntuma yritysten kehittämistarpeista, vinkattiin koulutusmahdollisuudesta sopiville kehittämishaluisille yrityksille, joilla oli samalla tarve rekrytoida uusia osaajia. Kasvua Kainuuseen -hankkeessa tuettiin ja sparrattiin mukaan myös niitä yrityksiä, jotka eivät itse nähneet vielä omia mahdollisuuksiaan.

Yrittäjä sai osallistua Kaupallinen tuottaja -koulutuksen oppilasvalintaan. Se oli yksi ratkaisevista vaiheista sopivan osaajan löytymiseksi.

Koulutuksen kesto oli 100 päivää, josta lähiopetusta oli 16 päivää, itsenäisen kehittämisprojektin tekoa 14 päivää ja työssäoppimista yrityksessä 70 päivää.

Opiskelijat toteuttivat koulutuksen aikana kehittämisprojektin, joka parhaimmillaan paitsi kehitti opiskelijoiden ammattitaitoa ja toi heidän työnsä tulokset näkyviksi, myös kehitti ja kasvatti yrityksen liiketoimintaa. Näin uusi osaaja saattoi rakentaa työnkuvansa omien vahvuuksiensa pohjalta.

Yrityksen maksuosuus Rekry-koulutuksesta on 30 % ja ELY-keskuksen osuus on 70 %.

Kuvassa on Kaupallinen tuottaja Rekry-koulutuksen porukkaa 2017.

Tulokset

  • Kaupallinen tuottaja -koulutus on turvallinen tapa rekrytoida uusi osaaja yritykseen
  • Yritys saa aidosti itselleen sopivan henkilön töihin
  • Koulutuksen päätteeksi osaaja rekrytoidaan työntekijäksi yritykseen
  • Uusi työntekijä on kaupallinen tuottaja, jolla on näkemyksiä ja taitoja mm. vahvistaa yrityksen brändiä, aktivoida markkinointia ja tehostaa myyntiä
  • Opiskelijoiden ja yritysten verkosto laajentui eri toimialoille.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Koulutuksella voidaan vastata rekrytointitarpeisiin kouluttamalla uusia osaajia. Uudet, usein paljon kaivatut osaajat luovat uusia mahdollisuuksia kasvuhaluisille yrityksille, ja sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja.

Lisätietoja:

Anja Pääkkönen, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3581, anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Linkki Kasvu Kainuuseen verkkosivulle: Kasvua Kainuuseen (kasvuakainuuseen.fi)

Linkki Kaupallinen tuottaja -verkkosivulle: Kaupallinen tuottaja (aupallinentuottaja.fi)

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20347
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen