Koulutustehdas-koulutus - Mestari-kisälli -mallilla osaavaa työvoimaa

Koulutustehdas-koulutuksella haetaan ratkaisuja yritysten rekrytointiongelmiin. Tavoitteena on työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen haasteellisessa toimintaympäristössä, ohjausosaamisen parantaminen työpaikoilla sekä osaamisen ja erityisesti hiljaisen tiedon siirtäminen.

Tämä räätälöity koulutusmalli rakennettiin yhteistyössä Keti Oy:n, Osaava Keski-Karjalan hankkeen, Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n, Riverian, Pohjois-Karjalan ELY:n ja TE-toimiston kanssa.

Hyvän käytännön toteutus  Ompelimossa ompelukoneen äärellä neljä ihmistä.

Koulutustehdas-koulutus on yritykselle ja opiskelijalle räätälöity mestari-kisälli mallilla toteutettu koulutus, joka tähtää työllistymiseen.

Koulutustehdas-koulutus toteutetaan lähes kokonaan työpaikalla. Työpaikalla yrityksestä nimetty työpaikkaohjaaja ohjaa ja valmentaa opiskelijoita työtehtävissä. Koulutus toteutetaan joustavasti huomioiden yrityksen työvoima- ja osaamistarpeet ja opiskelija koulutus, työkokemus ja osaaminen.

Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen pääpaino on siinä, miten koulutettu työpaikkaohjaaja eli mestari perehdyttää opiskelijan eli kisällin työtehtäviin suunnitelmallisesti. Koulutuksen aikana kisälli pääsee näyttämään jo olemassa olevia taitojaan ja kehittämään osaamistaan työtehtävien vaatimalle tasolle. Kisälli omaksuu jo koulutuksen aikana yrityksen arvot ja toimintakulttuurin.

Tulokset                           

  • Yrityslähtöinen ja joustava koulutusmalli on osoittautunut vaikuttavaksi ja toimivaksi: noin 80 % opiskelijoista työllistyi
  • Koulutukset soveltuivat laajalle joukolle erilaisia työnhakijoita: nuorille vastavalmistuneille, joilla ei ole paljon tai juuri lainkaan työkokemusta ja toisaalta iäkkäämmille työnhakijoille, joilla on pitkä työkokemus, mutta vanhentunut koulutus
  • Koulutus kehittää yritysten rekrytointi- ja perehdyttämistaitoja sekä työpaikkaohjauksen taitoja
  • Koulutusmalli soveltui myös yritysten omistajanvaihdostilanteisiin
  • Koulutusmalli sai hyvää palautetta kohderyhmiltä. Joustavan ja lyhyen koulutuksen avulla saatiin ratkaistua yritysten työvoimantarpeita onnistuneesti ja riittävän nopeasti.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Koulutusmalli palvelee hyvin yritysten työvoima- ja osaamistarpeita jatkuvasti kehittyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa lähdettiin liikkeelle alueellisesti (Keski-Karjala) ja nyt koulutusmallia toteutetaan maakunnallisesti. Erityisesti maakunnan reuna-alueilla koulutusmalli on todettu toimivaksi haasteellisissa rekrytointitilanteissa. Yrityslähtöisenä työvoimakoulutuksena malli on toimiva ja jatkossa sitä mahdollisuus hyödyntää myös kasvupalveluna.

Lisätietoja:

Raisa Lappeteläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0259 026 164, raisa.lappetelainen(at)ely-keskus.fi

Linkki Koulutustehtaan verkkosivulle: Koulutustehdas (www.keti.fi/koulutustehdas)

Linkki Koulutustehtaasta kasvua -hankkeen Koulutustehdas esitteeseen verkkosivulla: Koulutustehtaasta kasvua -hankkeen Koulutustehdas esite (www.keti.fi)

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20018
Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen