« Takaisin

Kyläpajamalli

Kyläpajamallissa toimintaa viedään sivukylille, joista puuttuvat palvelut ja toimiva julkinen liikenne. Sivukylillä asuu paljon henkilöitä, joilla ei ole ajokorttia tai autoa käytössään. Tällöin on hankalaa päästä kuntien tai kaupunkien keskustaan palveluiden ja harrastusten pariin.

Kyläpajamalli on matalan kynnyksen toimintaa. Tavoitteena on kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden aktiivisuuden lisääminen sekä työ- ja toimintakyvyn parantaminen kohti työtä.

Hyvän käytännön toteutus 

Syksyisellä pihamaalla puista pudonneita lehtiä ja penkkiin nojaamassa lehtiharava.

Aluksi kartoitettiin sellaiset sivukylät, joissa olisi tarvetta ja riittävästi osallistujia kyläpajamallin toiminnalle. Sen jälkeen selvitettiin, missä tiloissa Kyläpajamalli voisi toimia. Tilat saatiin käyttöön esimerkiksi paikallisilta nuorisoseuran yhdistyksiltä. Kyläpajan ohjaajana toimi hanketyöntekijä.

Kyläpajaa mainostettiin yhteistyökumppaneille ja kohderyhmälle. Kyläpaja-toiminta aloitettiin keskinäisellä tutustumisella. Sen jälkeen suunniteltiin yhdessä yhteinen tekeminen. Toiminta valittiin ja järjestettiin niin, että se vastasi mahdollisimman hyvin osallistujien tarpeita ja toiveita.

Toiminta oli mukavaa yhdessäoloa, pelailua, tutustumiskäyntejä, työnhakutaitojen opettelua ja pienimuotoisia työtehtäviä, jotka syntyivät lähialueiden oikeista tarpeista.

Hanke kustansi kyläpajassa tarvittavat materiaalit ja mahdolliset kuljetukset eri paikkoihin. Työtehtävissä saatiin käyttöön myös lainavälineistöä.

Kyläpajat kokoontuivat kerran viikossa kolmen tunnin ajan ja kyläpajoihin osallistui kerrallaan 5-10 henkilöä. Kyläpajaan olivat tervetulleita kaikki kohderyhmään kuuluvat henkilöt. Jokainen osallistui toimintaan omien voimavarojensa mukaan.

Tulokset

  • Osallistuja koki itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi ihmiseksi
  • Kyläpajamalli lisäsi osallistujien aktiivisuutta vapaa-ajalla
  • Osallistujille syntyi uusia sosiaalisia suhteita
  • Yhteisöllisyys vahvistui
  • Osallistujien työ- ja toimintakyky parantui
  • Osallistujien kynnys pyrkiä kohti työelämää madaltui.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Kyläpajatoiminta sopii mille tahansa alueelle. Toiminnan aloittaminen ei vaadi isoja järjestelyjä.

Kyläpajamalli sopii esimerkiksi erilaisten yhdistysten käyttöön.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 503 8506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20602
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen