« Takaisin

Markkinointivirittämö - Yritysten kasvun mahdollistaminen rekrytoinnin avulla

Heikko markkinointiosaaminen jarruttaa kasvuhakuisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Markkinointivirittämö-hankkeessa kehitettiin haasteeseen uudenlainen kasvuohjelma. Se on koulutus- ja sparrausmalli uutta suuntaa hakeville korkeakoulutaustaisille osaajille ja kehityshakuisille yrityksille. Markkinointivirittämö osoittautui tehokkaaksi keinoksi parantaa yritysten kasvua ja korkeakoulutettujen työllisyyttä.

Tavoitteena on opiskelijoiden oman ja yritysten kannalta keskeisen osaamisen tunnistaminen. Markkinointivirittämössä uutta suuntaa hakeva osaaja kaupallistaa tämän osaamisensa potentiaalisia työnantajia houkuttelevalla tavalla. Samalla pk-yrityksiä rohkaistaan oman kasvustrategian käynnistämiseen.

Hyvän käytännön toteutus  Huone, jossa useiden pöytien ääressä istumassa ihmisiä ja tekemässä ryhmätyötä.

Markkinointivirittämö-kasvuohjelma koostuu kahdesta kasvupolusta, joista toinen on suunnattu kasvuhakuisille yrityksille ja toinen urapolulla uutta suuntaa hakeville, korkeakoulutaustaisille osaajille. Kasvuohjelman kesto oli 5 kuukautta.

Yritysten kasvupolulle valitaan 15 yritystä, joilla on kasvuhalu ja tarve markkinointiosaamisen vahvistamiselle. Saman aikaisesti osaajien kasvupolulle valitaan 15 osallistujaa, joilla oli soveltuva korkeakoulututkinto ja osaaminen kumppaniyrityksiin nähden, motivaatio sekä työttömyyttä alle kaksi vuotta. Kasvupolut toteutetaan osin toisistaan erillään ja osin yhteisesti.

Yritysten kasvupolku koostuu Kiihdytys-työpajoista, yrityskohtaisista työpäivistä, Bootcamp -kasvutapahtumasta sekä markkinoinnin Happotestipäivästä. Sisällöllisissä teemoissa keskitytään markkinointistrategian jalostamiseen, myynti- ja markkinointisuunnitelman mallintamiseen ja kehitetyn mallin hiomiseen asiakkaiden palautteiden pohjalta.

Osallistujien kasvupolusta noin 30 % on valmennusta ja 70 % ohjattua työskentelyä työpaikoilla. Osaajien kasvupolku koostuu Minusta menestys -valmennuksesta sekä Virittämövalmennuksesta. Osaajat hiovat kykyään myydä oman osaamisensa ja jalostivat markkinointi- ja kaupallistamisosaamista aidoissa tilanteissa. Lisäksi osaajat osallistuvat yritysten kanssa Bootcamp -kasvutapahtumaan, Kiihdytys -työpajoihin ja markkinoinnin Happotestipäivään.

Bootcamp -tapahtumassa osallistujat esittelevät omaa osaamistaan yrityksille ja yritykset valitsevat osaajista omaan yritykseen parhaiten sopivan henkilön. Tämän jälkeen osallistujat siirtyvät yrityksiin rakentamaan yritysten kasvuohjelmakonseptia yhdessä yrityksen avainhenkilön kanssa. Happotestipäivässä nämä kasvuohjelmakonseptit esitellään markkinoinnin asiantuntijoille.

Tulokset

  • Yritykset saivat osaajia toteuttamaan kasvua
  • Korkeakoulutetut työllistyivät markkinointialan tehtäviin
  • Yritysten kasvumahdollisuudet paranivat.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Palvelua voi hyödyntää niin, että se toteutetaan kansallisella rahoituksella ja ilman kehittämishanketta siten, että yhdistetään yritysten kehittämispalvelut ja työvoimakoulutus vastaavanlaiseksi kasvuohjelmaksi.

Lisätietoja:

Raili Nissinen, Pohjois-savon ELY-keskus, p. 029 502 6500 raili.nissinen(at)ely-keskus.fi

Linkki Markkinointivirittämön verkkosivuille: Markkinointivirittämö 2.0 kasvuhakuisille yrityksille (www.bang.fi/palvelumme/markkinoinnin-ja-myynnin-valmentaminen)

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S21086
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen