« Takaisin

PopUp-ryhmätoiminta

PopUp-ryhmätoiminta tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallistua virikkeelliseen toimintaan oman mielenkiinnon ja voinnin mukaan. PopUp-ryhmätoiminta lisää henkilön yksiköllistä kokemusta osallisuudesta ja hyvinvoinnin lisääntymisestä.

Hyvän käytännön toteutus 

Neljä miestä istumassa hirsisen tuvan kahvipöydän ääressä.

PopUp on vaihtuvasisältöistä ryhmätoimintaa kerran viikossa. Toiminnan järjestää hanke. Ryhmätoiminnan sisältö muotoutuu osallistujien omien toiveiden mukaan. Samalla oman ja lähikuntien tarjoamat virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulevat tutuksi. PopUp-toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Mukaan pääsy mahdollistetaan järjestämällä ja tarjoamalla kyyditys.

Tulokset                           

  • Toimintakyvyn, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyminen
  • Osallistujien motivaatio ja toimijuus kasvaa
  • Luottamus vahvistuu asiakkaan ja ohjaajien välillä
  • Syntyy havainnointitietoa asiakkaan toimintakyvystä
  • Lähialueen palvelut ja virkistysmahdollisuudet tulevat tutuksi asiakkaalle.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Käytänteestä hyötyy ensisijaisesti asiakas. Ryhmätoiminta lisää asiakkaan hyvinvointia. PopUp-toiminta vahvistaa myös luottamusta asiakkaan ja ohjaajan välillä. Tämä edistää sitoutumista, minkä myötä asiakas aktivoituu hoitamaan myös mahdollisia muita työllisyyteen liittyviä asioitaan.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 503 8506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20891
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen