« Takaisin

Prosessikehitys LEAN -menetelmällä

KoordiPOK -hankkeen yhtenä tavoitteena oli tukea työllisyyden hoitoon kytkeytyvien verkostojen muodostumista ja yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä. Toiminnalla vahvistetaan asiakaslähtöistä, verkostomaista ja moniammatillista toimintatapaa.

Hyvän käytännön toteutus 

Seinälle kiinnitetty fläppitaulun paperi, jossa on kiinni post-it -lappuja. Lapuissa on tekstiä.

Hyvä käytäntö oli prosessivalmennus, jolla vahvistettiin mukana olleiden toimijoiden osaamista ja valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaspalveluprosessien kehittämistyötä sekä juurruttaa kehittämistyön tuloksia jatkossa itse.

Valmennuksen aikana työstettiin konkreettista kehittämistehtävää verkostona. Kehittämistehtävän aihe oli rajattu ongelma. Valmennuksen menetelmä oli LEAN-menetelmä.

Tulokset                           

  • Yhdessä opiskelu ja siihen liittyvä kehittämistehtävä vahvistivat olemassa olevien verkostojen toimintaa
  • Yhdessä opiskelu aukaisi silmiä tarkastelemaan monitoimijaisia asiakasprosesseja asiakkaan eikä oman organisaation näkökulmasta                                          
  • Työnhakija-asiakkaiden siirtymiä palvelusta toiseen saatiin sujuvimmiksi
  • Esimerkiksi Kaiku-hankkeen verkoston kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän kehittämistehtävän tuloksena saatiin asiakkaiden jonotusaikaa palveluun lyhennettyä merkittävästi.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

LEAN sopii työllisyyden hoidon prosessien kehitykseen. LEAN-menetelmän käyttö kuitenkin vaatii, että menetelmä sopeutetaan moniammatilliseen palveluun.

Lisätietoja:

Raisa Lappeteläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 025 902 6164,  raisa.lappetelainen(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20267
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen