« Takaisin

Raksa Coach – maahanmuuttaja nopeasti töihin

Raksa Coach on nopean mallin työvoimakoulutus maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille, joilla on aiempaa kokemusta rakennusalalta tai kiinnostus rakennusalan työtehtäviin. Raksa Coach on myös koulutusta yritysten työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat monikulttuurisia työharjoitteluryhmiä.

Tavoitteena on työelämän kanssa yhteistyönä toteutettava kotoutumismalli. Nopean koulutuksen malli tehtiin yhteistyössä rakennusyritysten, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, ammatillisen oppilaitoksen ja TE-toimiston kanssa.

Hyvän käytännön toteutus 

Ihmisiä seisomapöytien äärellä keskustelemassa.

Aluksi haettiin ne rakennusalan yritykset, joilla on halu ja mahdollisuus osallistua osittain työpaikalla tapahtuvaan maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten nopeaan rakennusalan perustaitojen kouluttamiseen.

Koulutusjakso sisälsi 80 opiskelijatyöpäivän mittaisen intensiivijakson. Koulutuksen aikana koulutukseen valitut opiskelijat perehtyivät suomen kielen alkeisiin, rakennusalan sanastoon, suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaiseen työkulttuuriin, työelämään ja yhteiskuntaan. Koulutuksessa opiskeltiin rakennusalan perustaitoja, työturvallisuutta ja suoritettiin työturvallisuus- ja tulityökortit. Tämän jälkeen ne opiskelijat, joilla oli kyky ja motivaatio, jatkoivat 200 opiskelijatyöpäivän pituiseen ammatilliseen koulutusosioon.

Ammatillinen koulutusjakso sisälsi 80 työpäivän rakennusalan teoriajakson ja 120 työpäivän mittaisen, osittain rakennustyömailla tapahtuvan harjoittelujakson (2 päivää teoriaa ja 3 päivää työharjoittelua rakennustyömailla/viikko).

Työpaikoilla tapahtuvaan jaksoon koulutettiin työpaikkaohjaajat koulutuksella, joka valmensi ohjaamaan ulkomaalaistaustaisia, suomen kielen taidottomia, vähäisen osaamisen omaavia henkilöitä. Työpaikkaohjaajia koulutettiin myös opastamaan suomen kielen ja työkulttuurin alkeita, opastamaan asteittain vaikeutuvia rakennustyötehtäviä sekä seuraamaan ja raportoimaan opiskelijoiden oppimista.

Työpaikkaohjaajien koulutuksen kesto oli 5 työpäivää. Kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteisellä koulutuksella haettiin maahanmuuttajien kielitaidon nopeampaa kehittymistä ja molemmin puolista kulttuurien ymmärtämistä sekä hyväksyvämpien asenteiden löytymistä.

Tulokset                           

  • Moni maahanmuuttaja työllistyi rakennusalalle tai haki opiskelemaan alaa
  • Hyvä käytäntö auttoi vastaamaan rakennusalan rekrytointiongelmiin                                               
  • Rakennusalan yritysten asenteet maahanmuuttajia kohtaan paranivat
  • Rakennusalalle saatiin lisää ammattitaitoisia työpaikkaohjaajia.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Raksa Coach -hyvä käytäntö sopii myös muille teollisuuden aloille.

Lisätietoja:

Raili Nissinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 500, raili.nissinen(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20710
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen