« Takaisin

Tajua Mut! - toimintamalli nuoren tukemiseen

Tajua Mut! -toimintamalli on nopean tuen toimintamalli. Se on suunniteltu työmenetelmäksi, jonka avulla voidaan auttaa nuoria haastavissa elämäntilanteissa. Se tarjoaa nuorelle tukea yhden luotettavan aikuisen eli etsivän nuorisotyöntekijän koordinoimana.

Tajua Mut! on Sitran Suomeen Hollannista vuonna 2013 tuoma toimintamalli, joka on nyt käytössä Suomessa kuudessa kunnassa. Nivalan kaupunkiin Tajua Mut!-toimintamalli tuli YZ-projektin myötä.

Hyvän käytännön toteutus  Nuoria ihmisiä vierekkäin ja teksti: "Tajua mut! Stoppi nuorten pompottelulle."

Tajua Mut!-toimintamallia voivat käyttää Nivalassa kaikki toimintamallia käyttämään koulutetut, nuoria työssään kohtaavat eri alojen ammattilaiset.

Kunnissa, joissa Tajua Mut!-toimintamalli on jo käytössä, voi nuori jättää itse omat yhteystietonsa tietojärjestelmän kautta. Etsivä nuorisotyöntekijä ottaa häneen yhteyttä viiden arkipäivän sisällä. Tämän jälkeen, yhdessä nuoren kanssa ja hänen ehdoillaan, etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta löytämään oikeat tahot elämäntilanteen selvittämiseksi.

Tajua Mut! -toimintamalli kannustaa nuoria työssään kohtaavia aikuisia ottamaan ongelmat puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nuoren itsensä kanssa.

Tulokset

  • Yhteydenottopyyntö etsivälle nuorisotyöntekijälle internetissä on madaltanut yhteydenottokynnystä
  • Nuoren ongelma ei ehdi kasvaa isoiksi
  • Nuoren ongelmat eivät pääse kasautumaan
  • Tajua Mut! on selkeä tapa tarjota tukea asioiden selvittelyyn
  • Asioiden puheeksi ottaminen nuoren kanssa on helpottunut.                            

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Toimintamallia voivat käyttää kaikki nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset.

Tajua Mut!-toimintamallista suurimman hyödyn saa nuori, joka saa tukea ja apua varhaisessa vaiheessa etsivän nuorisotyöntekijän koordinoimana. Nuoren elinympäristö on nykyään laaja, joten parhaimmillaan toimintamalli on jos se on käytössä ylialueellisesti.

Toimintamallin käyttöönotto vaatii koordinaattorin, joka on asiantuntijoiden välinen yhteyshenkilö sekä kouluttaa uusia mukaan liittyviä asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Linkit Tajua mut! -verkkosivulle ja Youtube-videoon:

  • Tajua mut! (tajuamut.fi)
  • Youtube-video: Tajua mut! - Annan tarina:

                            

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20933
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen