« Takaisin

Tiedolla vaikuttaminen

Työantajilla ja päättäjillä ei ole tietoa työkyvystä, joka on piilossa työkyvyttömyyseläkettä saavissa henkilöissä, esimerkiksi kehitysvammaisissa. Tämä hyvä käytäntö keskittyy tiedon lisäämiseen ja asenteisiin vaikuttamiseen.

Hyvän käytännön toteutus 

Kettiötyöntekijä tiskaamassa astioita.

Tiedolla vaikuttaminen on suoraa tiedotusta kaikkiin niihin tahoihin, joilla on vaikutusta kehitysvammaisen työllistymiseen. Pidämme siis kehitysvammaisen asiasta paljon puhetta. Olemme tavanneet kuntayhtymien päättäjiä ja kertoneet heille työkykyisten kehitysvammaisten työllistämisestä esimerkkien avulla: heidän työkyvystään, heille sopivista työtehtävistä ja tuetusta työstä.  Näissä tilanteissa olemme kertoneet myös asian taloudellisesta merkityksestä yhteiskunnalle: Mitä tarkoittaa, jos passiivisesta palvelujen vastaanottajasta tulee parhaassa tapauksessa aktiivinen, veroa maksava kansalainen.

Olemme kertoneet myös mahdollisista ratkaisuista. Kehitysvammaisten työllisyyttä voidaan parantaa lisäämällä työvalmennuksen resurssia ja kouluttamalla työvalmentajia. Lisäksi kehitysvammaisen työllisyyttä voidaan parantaa kehittämällä kehitysvammaisille erilaisia, yksilöllisiä mahdollisuuksia hankkia työtaitoja ja osoittaa osaamistaan.

Palveluohjaajayhteistyössä olemme puhuneet tuetusta työstä ja tarjonneet apuamme työantajayhteistyöhön. Työantajille olemme tarjonneet heidän työtehtäviinsä sopivia työntekijöitä ja tarvittaessa ohjanneet ja avustaneet yhteistyössä TE-toimiston kanssa.

Kehitysvammaisia työnhakijoita olemme ohjanneet ja opastaneet asioimaan TE-toimistossa ja Kelalla. Olemme avustaneet heitä sopivan työn ja työpaikan löytämisessä, työhaastattelussa ja muissa käytännön järjestelyissä tarpeen mukaan.

Olemme yhteydessä kehitysvammaisen lähi-ihmisiin. Omaisten kanssa olemme keskustelleet heitä askarruttavissa asioissa. Työyhteisöä olemme tarpeen mukaan tukeneet, kun kehitysvammainen työntekijä liittyy työyhteisöön.

Yleiseen mielipiteeseen olemme pyrkineet vaikuttamaan lehtijutuin, yleisöosastokirjoituksin, esittein, koulutuksin ja Facebook-sivujen kautta.

Etumme on, että voimme tarkastella päättäjien toimintaa, palveluohjausta, TE-toimistojen ja Kelan toimintaa sekä työnantajakenttää ikään kuin ulkopuolelta ja puhua kehitysvammaisten työllistymisestä asiana, ilman sidoksia mihinkään edellä mainituista tahoista.

Tulokset

  • Kehitysvammaisten tuettu työ on tullut tutuksi
  • Olemme tuoneet kehitysvammaisten asiaa esiin puolueettomasti, koska emme edusta lähi-ihmisiä, työntekijöitä, päättäjiä, työnantajia, TE-toimistoa tai Kelaa. Tai edustamme näitä kaikkia tahoja.                            

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Tiedotus ja vaikuttaminen on tärkeää kaikissa hankkeissa.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 503 8506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20607
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen