« Takaisin

Tiedon jakoa verkostoissa - Työnantajataitojen koulutusta kolmannelle sektorille

Luonto- ja virkistyskohteet sijaitsevat Iin kaltaisessa maantieteellisesti laajassa kunnassa kylillä kaukana taajamasta. Tämän vuoksi Iin kunnalla ei ole resursseja ja mahdollisuuksia kaikkien luontokohteiden jatkuvaan kunnossapitoon. Monet kohteet ovat päässeet huonoon kuntoon ja vaatisivat korjausta. Kun Iin kunta ei voi taata luontokohteiden turvallisuutta, kohteita ei voi markkinoida käyttäjille.

Kyläyhdistyksillä ja muilla kylien kolmannen sektorin toimijoilla on kiinnostusta luontokohteiden ylläpitoon. Niillä on myös kiinnostusta työllistämiseen ja työnohjaukseen. Riittävät työnantajataidot saattavat kuitenkin puuttua.

Hyvän käytännön toteutus 

Rakennusmiehet korjaamassa kotarakennuksen takana olevaa ulkokäymälää.

Luontokohteista ja työllistämisestä kiinnostuneille yhdistyksille tarjottiin työnantajataitoja parantavaa koulutusta. Koulutus sisälsi teemoja mm. palkkatuen käyttöön ja työsopimusasioihin liittyen.

Kunnostettavat luontokohteet valittiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Työllistetyt kunnostivat luontokohteissa olevia laavuja ja kotia. Kohteita kunnostettiin yhteensä n. 10.

Tulokset

  • Työllistettyjen aktiivisuus parantui
  • Kunnan ja yhdistysten välille on laadittu kolme toistaiseksi olevaa kunnossapitosopimusta, jotka koskevat viittä eri kohdetta
  • Kylien vetovoima parantui.                            

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Hyvä käytäntö sopii menetelmäksi kunnan ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20282
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen