Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus

Koulutuksen tavoitteena on koulutukseen osallistuvan maahanmuuttajan työtehtävissä tarvitseman kielitaidon kehittyminen. Tavoitteena on myös maahanmuuttajan nopea työllistyminen, kun työnantajan kynnys työllistää maahanmuuttaja madaltuu.

Räätälöity malli suomen kielen koulutukseen tehtiin yhteistyössä Kaiku-hankkeen, Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n, Riverian, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

Hyvän käytännön toteutus 

Mies parturin tuolissa.

Työelämälähtöinen suomen kielen koulutus on yksilöllistä koulutusta. Koulutuksen tavoitteet, sisältö, toteutustapa ja kesto räätälöidään jokaiselle opiskelijalle erikseen työpaikan tarpeista ja opiskelijan kielitaidon lähtökohdista käsin. Koulutuksen sisältöön vaikuttavat myös kouluttajan tekemät havainnot.

Työelämälähtöistä suomen kielen koulutusta on käytetty myös työkokeilun, palkkatukityön ja kuntouttavan työtoiminnan sekä oppisopimuskoulutuksen yhteydessä edistämään asiakkaan jatkosuunnitelmia ja työllistymistä. Koulutus on toiminnallista ja soveltuu myös niille, joiden opiskeluvalmiudet ovat muutoin heikot. Kielitaidon lähtötasovaatimusta ei ole, vaan koulutus voidaan käynnistää, kun asiakkaalla on tiedossa työpaikka tai jokin aiemmin mainituista palveluista.

Koulutuksen hankinta on tehty niin, että Kaiku-hanketta hallinnoiva Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry hankkii koulutuksen niille turvapaikan hakijoille, jotka eivät voi osallistua työvoimakoulutukseen. Tällöin turvapaikanhakijan ei tarvitse odottaa oleskeluluvan saamista päästäkseen koulutukseen. Oleskeluluvan saatuaan hän voi jatkaa keskeytyksettä samassa koulutuksessa.

Tulokset                           

Joustava ja käytännönläheinen kielivalmennus sopii kaikille ammattialoille.                                   

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Käytäntöä voidaan hyödyntää helposti jatkossakin esimerkiksi osana kotoutumiskoulutusta.

Lisätietoja:

Raisa Lappeteläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p.0259 026164, raisa.lappetelainen (at) ely-keskus.fi

Linkki Kaiku-hankkeesta kertovalle verkkosivulle: Tietoa KAIKU-hankkeesta (pksotu.fi/tietoa-kaiku-hankkeesta/)

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20708
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen