« Takaisin

Työllistettyjen työnohjaus ja koulutukset

Työllistettyjen tulee saada palkkatukityöjaksosta mahdollisimman suuri hyöty, jotta he voivat edetä omalla urapolullaan. Kuntakin voi auttaa työllistettyjä työnhakijoita etenemään hyvällä työnohjauksella ja kunnan tarjoamalla mahdollisuudella opiskeluun.

Hyvän käytännön toteutus 

Metsätyömiehet sahaavat moottorisahalla tukkeja.

Kunnan sektorirajat ovat usein tiukat eikä työllistettyjen työnohjaukseen kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Iin kunnan uusissa henkilöstön rekrytoinneissa on huomioitu, että kunnan uudet työntekijät hallitsevat oman substanssin (esim. liikuntapaikkojen hoito ja ulkoaluetyöt) lisäksi myös erilaisten kohderyhmien ohjauksen.

Tällä tavoin työllistettyjen työnohjaukseen on alettu kiinnittämään riittävästi huomiota ja tiedostettu asian tärkeys. Samalla on kehitetty Iin kunnan sisäistä prosessia työllistämisasioiden hoidossa. Kunnassa on löydetty eri hallintokuntien välillä yhteinen tahtotila työllistämisasioiden hyvään hoitoon.

Samalla on sovittu, että työllistetyt voivat suorittaa itselleen sopivia koulutuksia työsuhteensa aikana (korttikoulutukset, muut koulutukset).

Tulokset

Hankkeen jälkeen yli 30 % palkkatuella työllistetyistä eteni urapolullaan ja työllistyi muille työmarkkinoille.                           

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Toimintamallia käytetään jatkossa osana Iin kunnan sektorirajat ylittävää työllistämistoimintaa. Toimintamalli sopii myös muihin kuntiin.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 503 8506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20708
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen