« Takaisin

Työnhakurajoitteiden nopea ohittaminen

Työttömällä työnhakijalla voi olla rajoitteita sitoutua työnhakuun ja työnhaun ohjaukseen, mutta ei itse työntekoon. Esimerkiksi tietotekniset taidot eivät ole kaikkien työnhakija-asiakkaiden vahvinta ja luontaisinta aluetta.

Joskus voi olla tehokkaampaa, että ohjaaja auttaa työnhakija-asiakasta hieman normaalia enemmän, eikä tarjoa kaikkiin työnhaun puutteisiin raskaita koulutuksia.

Hyvän käytännön toteutus  Ohjaaja ja työnhaun asiakas istuvat ja neuvottelevat.

Tässä hyvässä käytännössä ratkaistaan työnhakuun liittyviä rajoitteita. Hanketyöntekijä laatii asiakkaan puolesta ansioluettelon ja työhakemuspohjan. Hanketyöntekijä viestii asiakkaalle avoimista työpaikoista sähköpostitse ja tekstiviestein. Tämän jälkeen hanketyöntekijä auttaa asiakasta työhakemuksen laatimisessa ja erityisesti osaamisen sanallistamisessa. Asiakkaalle avataan sähköpostitili, jota voidaan käyttää työhakemusten lähettämiseen. Hanketyöntekijä on mukana, kun työhakemus lähetetään.

Asiakasohjaustapaamiset toteutetaan asiakkaan kannalta helposti saavutettavissa paikoissa. Ne eivät välttämättä sijaitse kuntakeskuksessa vaan voivat olla esimerkiksi haja-asutuksen liikenne- tai huoltoasemia.

Tulokset

  • Työnhaun asiakirjojen laatu paranee nopeasti, koska ammattilaiset auttavat niiden laatimisessa 
  • Lähetettyjen työhakemusten määrä kasvaa
  • Työnhaku muuttuu vaivattomammaksi
  • Asiakkaiden liikkuminen, oman osaamisen sanallistaminen ja tietotekniikan käyttö paranevat
  • Asiakkaat työllistyvät aiempaa paremmin.                            

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Mieti, voisitko ottaa asiakkaita vastaan muuallakin kuin omalla toimistollasi? Mieti, onko kohtuullista odottaa tietoteknisiä työnhakutaitoja henkilöiltä, joiden elämän keskiössä tietotekniikka ei muutoinkaan ole?

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 506,  tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20763
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen