« Takaisin

Urasuunnitteluprosessi

Tämä hyvä käytäntö on yksilöllinen urasuunnitteluprosessi, joka pohjautuu osaamiseen tunnistamiseen.

Hyvän käytännön toteutusAmmattikaistan logo, jossa A ja K-kirjaimet ja teksti ammattikaista. 

Urasuunnitteluprosessi alkaa alkukartoituksella ja yksilöohjauksella. Tämän jälkeen asiakas ohjataan tarvittaessa ryhmämuotoiseen uraohjaukseen tai lupakorttikoulutuksiin.

Alkukartoitusvaiheessa tapaamisia on kerran viikossa 3-5 viikon ajan. Tämän jälkeen ohjausta yleensä harvennetaan siten, että tapaamisia on joka toinen viikko. Tiiviin alkukartoitusvaiheen  tarkoituksena on sitouttaa asiakas urasuunnitteluprosessiin sekä muodostaa luottamuksellinen suhde asiakkaan ja ohjaajan välille. Luottamuksellinen asiakassuhde luo mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen urasuunnitteluprosessiin.

Urasuunnitteluprosessin tuloksena asiakkaalle on muodostunut realistinen käsitys omasta osaamisesta, kiinnostuksen kohteista, opiskelun- ja työelämän osaamisvaatimuksista tai yrittäjyydestä.

Tulokset

  • Yksilöllisen ohjauksen kautta asiakkaat ovat oppineet tunnistamaan omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita
  • Asiakkaat ovat oppineet laatimaan osaamisperusteisen CV:n
  • Asiakkaat ovat oppineet laatimaan työhakemuksen
  • Yksilöllisen ohjauksen tuloksena asiakkaat ovat päässeet työhön tai opiskelemaan tai ovat perustaneet oman yrityksen
  • Asiakkaiden itsetuntemus on kohonnut
  • Asiakkaiden varmuus toteuttaa itsenäisesti tavoitteellista urasuunnittelua on vahvistunut.                            

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Uraohjauksen ammattilaiset voivat hyödyntää tätä hyvää käytäntöä työssään. Tämän ohjausprosessin suunnittelu on pohjautunut hankkeessa kerättyihin asiakaskokemuksiin sekä ajankohtaisiin tutkimuksiin.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20738
Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen