« Takaisin

Uravalmennus osana Ohjaamo-palveluja

Uravalmennus osana Ohjaamo-palveluja selkeyttää nuoren ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja, oman osaamisen kehittämisen tarpeita ja kehittää nuorten työelämävalmiuksia. Uravalmennusmalli rakennettiin yhteistyössä Ohjaamo 2.0-hankkeen, Riverian, TE-toimiston, palveluntuottaja Honkalampi-säätiö KASKI Työvalmennuksen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa.

Hyvän käytännön toteutus  Uravalmennukseen osallistuvia nuoria.

Uravalmennus räätälöidään ja jaksotetaan valmennettavan tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. Palvelussa yhdistyvät vuorovaikutteinen ryhmä- ja henkilökohtainen yksilövalmennus työparityöskentelynä. Ryhmät ovat pieniä, jolloin nuorelle muodostuu matalampi osallistumisen kynnys. Työskentelyn jaksotus on 1-2 päivää viikossa. Lyhyt jaksotus toimii parhaiten nuoren jaksamisen kannalta. Valmennukset pidetään lähellä nuoren elinympäristöä.

Valmennuspalveluun kuuluu myös muita verkostotoimijoita. Tarvittaessa järjestetään verkostopalavereita, joissa aiheena on nuoren asia. Valmennuspalvelussa nuori ohjataan yhteistuumin eteenpäin seuraaviin palveluihin, jolloin asiakasprosessi jatkuu saumattomasti.

Valmennuksen rinnalle voidaan liittää muita palveluja (esimerkiksi työkokeilu, koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta.) Valmennuksellinen elementti on mukana myös näiden muiden palveluiden aikana, ja valmentaja pysyy nuoren mukana. Tämä tuo lisäarvoa asiakkaalle ja jatkosuunnitelmien laatimiselle.

Tulokset                           

  • Uravalmennus tukee hyvin nuoren etenemistä, koska se ei ole irrallinen nuoren muista palveluista. Olennaista on asiantuntijayhteistyö ja tiedonvaihto koko palvelun ajan
  • Yhteistyötä tukemaan kehitettiin yhteistapaamisajat, jotka mahdollistavat sujuvan tiedonsiirron ja työnjaosta sopimisen palvelun jälkeen
  • Monilla nuorilla on haasteita sosiaalisissa tilanteissa. Yksilöohjauksen rinnalla kulkeva ryhmävalmennus antoi apua ja tukea tähän haasteeseen.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

Uravalmennus on hyvä tuki asiakasprosessin tukemiseen myös TE-toimistossa.

Lisätietoja:

Anu Huotari, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, p. 0259 43039, anu.huotari(at)te-toimisto.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20168
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen