Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-toiminta Osaaminen -teema

Koostuu kuudesta toimenpidekokonaisuudesta:
 

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 

Rahoituksen myöntämisestä vastaa kaksi rahoittajaviranomaista: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Hämeen ELY-keskus. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii rahoittajaviranomaisena koko Suomen alueella seuraavissa toimenpidekokonaisuuksissa: Osuvaa osaamista, Kotona Suomessa, Osallistamalla osaamista, ESR-nuorisotakuu ja Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen. Hämeen ELY-keskus toimii rahoittajaviranomaisena koko Suomen alueella Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuudessa.