Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-toiminta Osaaminen -teema

Koostuu kuudesta toimenpidekokonaisuudesta:
 

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen