Osaamis- ja innovaatioverkostot

Ohjelmakauden alkuvaiheessa rakennerahasto-ohjelmalla on Tekesissä pääosin tuettu INKA-ohjelman tavoitteiden toteutumista, alueellinen eakr –valtuus on melko vähäistä. INKA (Innovatiiviset kaupungit) on TEM:n käynnistämä ja Tekesin hallinnoima ohjelma jonka tavoitteena on synnyttää korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä ja tätä kautta luoda uusia työpaikkoja. Lähtökohtana on julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö kehitysympäristöjen ja edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi sekä kansallinen yhteistyö kansainvälisen tason ja uutuusarvon omaavien ratkaisujen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi.

INKA-ohjelmassa järjestettiin vuonna 2014 ohjelman ensimmäinen tutkimushaku tukemaan kansallista yhteistyötä sekä kansainvälisen huippuosaamisen syntymistä, samassa haussa oli mukana myös alueellisen Eakr:n tutkimushaku. Kysyntä oli suurta ja määräaikaan 31.10.2014 mennessä saatiin 220 hakemusta, joista 23 kpl rahoitettiin alueellisella Eakr:llä (6,5 M€)  ja   36 kpl (11,7 M€)  valtakunnallisella eakr-rahoituksella (INKA).