Osallistamalla osaamista

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä elinympäristöjen ja ryhmien eriytymisestä johtuvien erojen vaikutusta koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa, mitä toteutetaan edistämällä nuorten osallisuutta ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä.

Kohderyhmänä ovat koulutuksessa tai työelämässä olevat tai sinne siirtyvät nuoret ja heidän elin- ja toimintaympäristössään vaikuttavat toimijat. Näitä ovat oppilaitosten ohella kolmannen sektorin toimijat erityisesti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen aloilla. Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on hyödyntää ja kehittää näiden toimijoiden sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota. Tavoitteena on hyödyntää ja kehittää oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyötä.