Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa toimintalinjassa 5 "Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta" koko valtakunnallisesta toiminnasta.

 

Toimintalinjan 5 erityistavoitteena (10.1) on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

 

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan toimintalinja jakautuu kolmeen toimenpidekokonaisuuteen, joita ovat: 

Valtakunnallinen teema: Osallisuus (pdf, 174 kt)

Oikopolut

EU:n rakennerahastot
Tietoa ohjelmakaudesta 20142020 STM:n sivuilla.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Valtioneuvoston hyväksymä ohjelma-asiakirja (EU-komission hyväksyntä puuttuu).

Lyhyesti Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta
Powerpoint-esitys ohjelmasta.