Pieni kahviryhmä - askel kohti ryhmätoimintaa

Moni henkilö kärsii sosiaalisten tilanteiden pelosta, ahdistuneisuudesta tai jännittämisestä. Sosiaalisten rajoitteiden takia ryhmätoimintaan osallistumiseen on iso kynnys, vaikka ihminen selvästi hyötyisikin ryhmätoiminnasta.

Pieni kahvihetki on kokoontumista pienessä ryhmässä ennen ryhmätoimintaa isommassa ryhmässä. Pienen kahvihetken avulla kynnys osallistua varsinaiseen ryhmätoimintaan madaltuu.

Hyvän käytännön toteutus 

Kahvikupin ympärille kiedottu neulottu vyö ja vieressä keksejä.

Aluksi tukihenkilö tutustuu uuteen asiakkaaseen yksin tai työparin kanssa ja selvittää hänen elämäntilannettaan. Mikäli asiakas on kiinnostunut osallistumaan osallistavaan ryhmätoimintaan, mutta uskallus ryhmätoimintaan puuttuu, kokoaa ja järjestää tukihenkilö pienen kertaluonteisen kahvihetken. Kahvihetkeen osallistuu vapaaehtoisesti 2-3 asiakasta. Pienessä kahvihetkessä on mahdollisuus tutustua helpommin toisiin ihmisiin turvallisessa ympäristössä tukihenkilön läsnä ollessa ilman ryhmästatusta.

Kun osallistujat ovat tutustuneet toisiinsa pienissä ryhmissä, heillä on matalampi kynnys lähteä mukaan isompaan ryhmään. Kahvihetkeen osallistuvat voivat yhdessä sopia tiettyyn ryhmään osallistumisesta. Tukihenkilön tehtävänä on ylläpitää keskustelua sekä kannustaa ja motivoida ryhmään osallistumisessa.

Tulokset

  • Asiakas tutustui toiseen ryhmäläiseen
  • Asiakkaalle tuli ryhmätila tutuksi
  • Työntekijä oppii tuntemaan asiakkaan paremmin
  • Syntyi uusia sosiaalisia suhteita.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 503 8506, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Tarkempaa tietoa projektista:

Rakennerahastotietopalvelu S20602
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen