Toimintaa ja tuloksia

Tässä osiossa voit tutustua tarkemmin rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 ESR-hankkeissa syntyneisiin hyviin käytäntöihin.