Tuottava ja tuloksellinen työelämä - valtakunnallinen koordinaatiohanke, S21144

Koordinaatiohankkeen päätavoitteena on tehdä aktiivista yhteistyötä alueellisten työelämätoimijoiden kanssa työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Hanke tuo työelämän ja toimijoiden tietoisuuteen hyviä käytäntöjä ja se pyrkii edistämään työelämän kehittämistä erityisesti viestinnän ja tiedottamisen avulla.

Hanke tukee toimijoita kehittämään ja markkinoimaan työelämän hyviä käytäntöjä sekä tunnistamaan uusia kehittämiskohteita. Tavoitteena on aikaansaada konkreettista toimintaa, joka tavoittaa työpaikat ja toteuttaa työelämäpilotteja yritys- ja työpaikkarajapinnassa.

Koordinaatiohanke viestii ja jalkauttaa verkostojen, kuten erilaisten sidosryhmien, työelämätoimijoiden, yritysten ja organisaatioiden, käyttöön hankkeiden tuloksia. Hanke kokoaa kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuloksista vaikuttavimmat. Näitä ovat esimerkiksi uudet innovatiiviset palvelu- ja toimintamallit, työkalut ja onnistumiset, joita valtakunnalliset sekä alueelliset toimijat ovat kehittäneet omissa hankkeissaan.

Hanke lisää vaikuttavuutta toimimalla erilaisissa yritys-, organisaatio- ja sidosryhmäverkostoissa, olemalla esillä sosiaalisessa mediassa sekä tekemällä yhteistyötä eri työelämätoimijoiden kanssa. Hankkeella pyritään vaikuttamaan työelämää kehittäviin asenteisiin organisaatioissa ja työelämätoimijoiden keskuudessa.

Viestinnällä edistetään tavoitteiden toteutumista, jaetaan kehitettyjä tuloksia sekä nostetaan esiin hyviä käytäntöjä työpaikkojen kehittämistyön vaikutuksista. Lisäksi vahvaa vaikuttavuutta toimenpiteille haetaan järjestettävien seminaarien kautta, jotka kohdistetaan yrityksille, hanketoimijoille ja muille sidosryhmille. Viestintä on keskeisessä roolissa kaikissa koordinaatiohankkeen toimenpiteissä.

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja se päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen projektipäällikkö on Suvi Liljeqvist, projektikoordinaattori Sonja Pihlaja ja projektisuunnittelijana toimii Katja Halle.

  • Projektipäällikkö Suvi Liljeqvist, puh. 0295 025 203, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Projektikoordinaattori Sonja Pihlaja, puh. 0295 025 169, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lue lisää

ESR-kehittämisohjelmalla kehitetään työelämää yhteistyössä

Linkki juttuun

 

Työelämän tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä innovaatioita

Projektipäällikkö Minna Issakaisen verkkoluento 29.11.2018 TJS-Opintokeskukselle. Esitys on nauhoitettu ja kestää noin tunnin.

 

 

UUTINEN: Työelämän kehittäjät oppivat ajattelemaan työn murrosta isosti

Linkki uutiseen