Työvoiman liikkuvuus Euroopassa

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -toimenpidekokonaisuutta toimeenpannaan yhdessä valtakunnallisessa ESR-osarahoitetussa hankkeessa. Hankkeen nimi on sama kuin toimenpidekokonaisuuden.

Hankkeen tavoitteena on edistää osaajien ja työpaikkojen kohtaantoa. Suomessa työvoimapulaa kokevat toimialat saavat osaajia EU-/ETA-maista ja puolestaan Suomessa vaikeasti työllistyvät osaajat hakeutuvat enenevässä määrin työhön EU-/ETA-maihin.

Hanke jatkokehittää ja tehostaa eurooppalaisen työnvälityksen palveluita (EURES) osana TE-palveluiden valikoimaa. Palvelujen vastaavuutta täsmätarpeisiin parannetaan. Yleisestä tiedon jakamisesta siirrytään yritysten tarpeisiin kohdennettaviin palveluihin. Julkisen TE-palvelun kumppanuuksia eurooppalaisessa työnvälityksessä lisätään ja syvennetään yksityisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Palveluita tuotetaan entistä enemmän sähköisesti. Julkisen eurooppalaisen työnvälityksen palvelujen seurantaa kehitetään ja konkreettiset rekrytoinnit nostetaan keskiöön. EURES:in integroitumista TE-palveluvalikoimaan ja TE-asiantuntijoiden työnkuviin tuetaan vahvasti. TE-henkilöstön osaamista eurooppalaisessa työnvälityksessä vahvistetaan.

Lisätietoja www.ely-keskus.fi/web/tyovoimanliikkuvuus

Hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö Miia Hartikainen, puh. 0295 026 018 
Johtava projektiasiantuntija Anne Helin, puh. 0295 026 026
Projektisuunnittelija Hannele Soirila, puh. 0295 041 752
Projektisuunnittelija Merja Pyykkönen, puh 0295 023 578


etunimi.sukunimi[at]ely-keskus.fi
tyovoimanliikkuvuus[at]ely-keskus.fi