6Aika-strategian ja Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan EAKR-hankkeet; yhteystiedot

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja
Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelma, kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategia, Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpidekokonaisuus
puh. 0400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, 6Aika-strategia
puh. 040 574 8930
hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Henri Hallanoro, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus Uudellamaalla, Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpidekokonaisuus
puh. 040 637 6087
henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi