Ratkaisut ja toimintamallit Kotona Suomessa - Hankepäivä 6.6.2018 Messukeskuksessa

Kotona Suomessa -hanke järjesti 6.6.2018 valtakunnallisen hankepäivän tarkoituksena tuoda esiin Kotona Suomessa –pilottihankkeiden työn tuloksia sekä hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja. Helsingin Messukeskukseen kokoontui yli 200 kotouttamisen kentällä työskentelevää asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Tilaisuuden pääpuhujiksi oli kutsuttu kansanedustaja Jani Toivola, Suomen pakolaisavun suunnittelija Khalid Idriss, vuoden 2017 pakolaisnainen Bahar Mozaffari sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä ylitarkastaja Susanna Piepponen ja erityisasiantuntija Laura Lindeman.

Kansanedustaja Jani Toivola korosti esityksessään aidon kohtaamisen merkitystä. Toivola valotti omia kokemuksiaan peilaten sitä, kuinka asiantuntijankin on hyvä kohdata ihminen ihmisenä ja kuinka juuri se voi olla todellista asiantuntijuutta. Tärkeää Toivolan mukaan on se, ettei ihmistä lokeroitaisi hänen ominaisuuksistaan käsin. Jokaisen on saatava mahdollisuus kehittää itseään ja suunnitella tulevaisuuttaan ilman ulkopuolelta tulevaa sijoittamista tiettyyn ryhmään ja sen stereotyyppisiin ominaisuuksiin.    

Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Susanna Piepponen alusti syksyllä 2018 eduskunnalle annettavasta hallituksen esityksestä koskien lakia kotoutumisen edistämisestä. Yleisö esitti kysymyksiä muun muassa lain vaikutuksista paikallistason kotouttamistyöhön. TEM:n erityisasiantuntija Laura Lindeman esitteli työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost –toimenpidekokonaisuutta. Vilkasta keskustelua käytiin siitä, kuinka kansainvälisten osaajien houkuttelu Suomeen olisi entistä tehokkaampaa.

Lisäksi yleisöllä oli taukojen aikana mahdollisuus tutustua Kotona Suomessa -pilottihankkeiden esittelypöytien materiaaleihin sekä kommentoida kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen pilottihankkeiden suosituksia nivelvaiheen palveluprosessin kehittämiseksi.

Tilaisuuden esitykset löytyvät Kotona Suomessa-hankkeen kotisivulta.


Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet polkaistiin käyntiin

Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet polkaistiin käyntiin Työ- ja elinkeinoministeriössä 26. huhtikuuta. Kahdeksan hanketta eri puolilla Suomea lähtee nyt toteuttamaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa EAKR ja ESR -rahoituksen voimin. Hankkeita rahoittavat Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.

Nyt käynnistyneiden hankkeiden taustalla on syksyllä 2017 päättynyt valtakunnallinen rahoitushaku, jossa etsittiin EAKR- ja ESR -hankkeita kehittämään hyviä käytäntöjä kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen, verkostojen, innovaatiopotentiaalin ja muun osaamisen paremmaksi kanavoimiseksi yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi.

- Suomelta on puuttunut kansallinen strategia ja toimintamalli kansainvälisten osaajien houkutteluun ja täällä pitämiseen. Kansainvälisistä osaajista puhuttaessa olennaista ei ole se, mistä syystä henkilö on saapunut Suomeen tai mikä on henkilön työmarkkinastatus vaan se, mitä lisäarvoa hänen osaamisensa voi tuoda yritykselle, totesi Laura Lindeman hankepäivän avaussanoissa.

Vaikka toimintaympäristöt ovat eri puolilla Suomea hyvin erilaiset, on kaikilla nyt käynnistyneillä hankkeilla yksi yhteinen kysymys: Miten tuetaan paremmin kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaantoa sekä työllistymistä? Hankkeissa lähdetään taklaamaan tätä haastetta moninaisin keinoin.

Esimerkiksi Hidden Gems-hanke (ESR) rakentaa Tampereen seudulle uudenlaista palvelumallia alueen korkeakoulujen kansainvälisten tutkijoiden ja muuhun henkilökuntaan kuuluvien puolisoiden ammatillisen kehittymisen, integroitumisen ja työllistymisen tukemiseen. Hanke muodostaa tiiviin kokonaisuuden sekä laajan sidosryhmän Pirkanmaan alueella toteutettavan International Business Powered by Talents -hankkeen (EAKR) kanssa.

Pääkaupunkiseudulla toteutettavan MEGE – Multicultural encounters, growth, entrepreneurship -hankkeen missiona on lisätä kansainvälisten osaajien perustamien kasvuyritysten määrää tarjoamalla palvelukokonaisuus liiketoimintaidean validointiin, yritystoiminnan käynnistämiseen sekä yrittäjänvaihdostilanteisiin. Aiemmin keväällä toteutetun MEGE Service Design Dayn aikana on jo testattu prototyyppejä syksyllä toteutettavaksi.

Mukana nyt käynnistyvien hankkeiden joukossa on toimijoita myös Oulusta, Joensuusta, Kanta-Hämeestä sekä Kymenlaaksosta. Luvassa on useita tilaisuuksia, työharjoittelujaksoja, mentorointia sekä sparrausta, unohtamatta digitaalisten taitojen ympärille rakennettuja koulutustilaisuuksia.

Jäädään mielenkiinnolla odottamaan innostavien hankkeiden tuloksia.

Lisätietoa >
 

 


Kykyviisari-työpajassa syvennettiin menetelmän osaamista

Solmu-koordinaatiohankkeessa kehitetty työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari ja sen hyödyntämisen tuomat mahdollisuudet kiinnostavat, sillä 24.5. järjestetty Kykyviisari-työpaja keräsi yli 60 osallistujaa ja sen live-lähetystä seurasi noin 40 henkilöä.

Työpajassa syvennettiin Kykyviisari-osaamista perehtymällä sen toimintamalliin, joka ohjaa menetelmän mahdollisimman systemaattiseen hyödyntämiseen.  Lisäksi kuultiin mm. Askel kerrallaan ja  Elossa ja osallisena, myös työelämässä! -hankkeiden Kykyviisari-kokemuksia ja saatiin arvokasta palautetta menetelmästä. Työpajatyöskentelyn ryhmissä pohdittiin keskittyneesti esimerkiksi sitä, miten eri tavoin Kykyviisarin tuloksia ja Kykyviisarin verkkopalvelua voi hyödyntää.

Työpajan live-lähetys tallennettiin ja sitä pääsee katsomaan täältä. Videon kuvauskentässä on suora linkki kuhunkin esitykseen. 

Kirsi Yli-Kaitala, Solmu-hanke

kirsi.yli-kaitala@ttl.fi

www.kykyviisari.fi

Liity Facebook-ryhmäämme: Kykyviisari – keskustelua ja kehittämistä

 


Osaamiskartoitus vie kasvu- ja kehityspolulle

Yrityksen strateginen kehittäminen ja henkilöstön osaamistarpeiden ennakointi ovat kestohaasteita monille mikro- ja pk-yrityksille. ESR-hankkeessa on kehitetty avuksi maksuton ja helppokäyttöinen STRATOS-verkkotyökalu, jolla kasvu- ja osaamiskapeikot on helppo tunnistaa.

Monen mikro- ja pk-yrittäjän työpäivät kuluvat tiukasti yrityksen arkisessa pyörittämisessä ja asiakastyössä. Tärkeät kontaktit ja tilauskirjat pysyvät sen myötä kohtuullisessa kuosissa, mutta kalenterissa ei välttämättä ole enää tilaa yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samalla jää myös perkaamatta, millaista osaamista ja muutosta yritys tarvitsee pärjätäkseen alati kiristyvässä kilpailussa.

Kyseinen yhtälö on tullut vuosien varrella tutuksi Hämeen ELY-keskuksen projektipäällikkö Minna Issakaiselle. Yrittäjä voi toki tiedostaa yrityksensä kehitystarpeet, mutta ei pysty tarttumaan niihin riittävän määrätietoisesti.

Myös pitkäjänteisyyttä puuttuu – monilla katse on vain lähikuukausien tilauskannassa, vaikka sen pitäisi olla tulevissa vuosissa. Samalla on todennäköisesti laatimatta myös varasuunnitelma vastoinkäymisten varalle.

– Yrityksen vieminen eteenpäin pelkän tilauskirjan perusteella ei tosiaankaan ole strategista kehittämistä. Yrittäjän ja avainhenkilöstön on pohdittava säännöllisesti myös sitä, mitkä ovat yrityksen pidemmän tähtäimen tavoitteet ja miten niihin voidaan päästä, Issakainen toteaa.

Osaajat oikeille paikoille

Tässä kohtaa katse kääntyy paitsi myyntiin myös henkilöstön osaamiseen, sen kehittämiseen sekä osaamisen johtamiseen. Samalla pitää kysyä rehellisesti, onko yrityksen osaamistaso ajan tasalla ja osaajat oikeilla paikoillaan.

Voisiko esimerkiksi tietotekniikan ja erilaisten ohjelmistojen kanssa hyvin pärjäävä nuori osaaja tehdä muutakin kuin päivittäisiä rutiinitehtäviä? Tai innostuisiko joku kokeneempi konkari uuden oppimisesta? Vai tarvitaanko yritykseen jotain aivan muuta?

 – Osaaminen on yrityksen tärkein kilpailuvaltti ja siksi henkilöstön kehittämiseen kannattaa panostaa. Rekrytoinnit ovat pienille yrityksille isoja päätöksiä ja käyvät todella kalliiksi, jos nuoret osaajat lähtevät pettyneinä muualle jo muutaman kuukauden kuluttua, Issakainen huomauttaa.

STRATOS auttaa alkuun

Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa STRATOS-hankkeessa keskitytään edellä kuvattuihin kipupisteisiin mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta.

Maksuton ja helppokäyttöisessä verkkopalvelussa osaamiskartoituksen lisäksi ladata osaamisen johtamisen työkirjan ja muuta oheismateriaalia.

Kartoituksen tuloksista koostetaan yrityskohtainen raportti toimintaohjeineen, joka on samalla hyvä runko yrityksen johdonmukaiselle kehitystyölle.

– Kaikkia koskeva yhteinen kehitysprojekti hitsaa myös henkilöstön yhteen ja tuo uutta virtaa kaikkeen tekemiseen, Issakainen muistuttaa.

> STRATOS-verkkopalvelu

Lisätietoja


Minna Issakainen
Projektipäällikkö, Hämeen ELY-keskus
Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke
Puh. 0295 025139


Kari Rekilä
Yrityskehittäjä, Lapin Koulutuskeskus REDU
STRATOS-hanke
Puh. 040 037 4668

Kuvituskuva: Pixabay


Kunteko tekee kunta-alan hyvän työn näkyväksi

KunTeko 2020 -kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi työpaikoilla tehtävä kehittämistyö.

Kunteko käynnistyi elokuussa 2015. Ensimmäisellä kaudella vuoden 2017 loppuun mennessä ohjelman palveluihin (sparraus, koulutukset, verkostot ja tilaisuudet) oli osallistunut 192 kuntaorganisaatioita ja 4700 johtajaa, esimiestä ja työntekijää eri puolelta Suomea.

Kunteko-ohjelma tukee työpaikkojen omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Kehittämisen teot ja tarinat sekä kiinnostavat ratkaisut kerätään ohjelman verkkosivustolle Tekojen Torille. Alkuvuodesta 2018 Tekojen Torilla oli 238 kehittämistekoa ja 53 kiinnostavaa ratkaisua eri toimialoilta. Kehittämistekoja lukemalla ja jakamalla voi oppia muiden hyvästä työstä ja saada näkyvyyttä omalle kehittämistyölle.  

Tekojen Torin lisäksi Kunteko on tehnyt sähköisen Tekoja ja tekijöitä - kertomuksia kunta-alan työelämän kehittämisestä -julkaisun. Julkaisu tuo esiin, millaisin työkaluin ja neuvoin kuntatyötä kehitetään Ikaalisissa, Tyrnävällä, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä, Kolarissa, Kemissä, Laukaassa, Ekamissa, Varkaudessa, Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Tampereella. Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun pääset suoraan tästä.

Toimittaja Oili Valkila kiersi kuvaajien kanssa haastattelemassa ihmisiä tekojen takana. Ääneen ovat päässeet niin kunnanjohtajat, esimiehet kuin työntekijätkin.

"Kunnissa tehdään loistavaa työtä ja haluamme tehdä sen näkyväksi. Muiden esimerkeistä voi ottaa oppia ja saada vinkkejä oman työn kehittämiseen. Tekojen Torille tekoja ilmoittaneille tehdystä kyselystä selvisi, että enemmistö kirjoittajista lukee myös muiden julkaisemia tekoja ja neljäsosaan tekojen ilmoittajista on oltu yhteydessä. Tulos kuvastaa sitä, että Tekojen Tori toimii hyvien käytäntöjen levittäjänä" kertoo Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

"Halusimme lähettää toimittajan kuntamatkalle ja tehdä siitä julkaisun, koska meiltä pyydetään palautteissa lisää käytännön esimerkkejä työelämän kehittämisestä. Julkaisun avulla saadaan tekijöiden ääni ja innostus esiin. Lisäksi päästään tarkemmin pureutumaan kehittämiseen sekä organisaatiotasolla että toimialan tai jopa yksilön näkökulmasta", kertoo Jaanu.

 

Julkaisun, Tekojen Torin ja Kuntekon muut palvelut löydät osoitteesta www.kunteko.fi

Lisätietoa: Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620, anna-mari.jaanu[a]kt.fi

Kuva: Tommi Mattila

KunTeko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma on KT Kuntatyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHon ja Julkisen alan unioni JAUn yhteinen valtakunnallinen hanke. Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston tuella. Ohjelman ensimmäinen vaihe oli vuosina 2015-2017 ja toinen vaihe on 2018-2020.


30 vuotta koheesiopolitiikkaa – 6Aika Suomen kärkihankkeeksi

EU:n koheesiopolitiikka täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Komissio on kerännyt jäsenmaista huippuhankkeita ja koheesiopolitiikan kärkiä juhlavuoden kunniaksi järjestettävään viestintäkampanjaan. Kestävän kaupunkikehittämisen strategia 6Aika on valittu Suomesta ainoana kärkihankkeiden joukkoon. Tämä tulee tuomaan kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle ja sen hankkeille runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä.

6Aika on kestävää kaupunkikehittämistä

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluja. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Rakennerahastorahoituksella on muun muassa uudistettu palveluja, luotu parempia edellytyksiä yritystoiminnalle ja edistetty vähähiilisyyttä.

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja samalla osa EU:n Kestävän kaupunkikehittämisen tavoitetta. Kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

> Lue lisää 6Aika-sivustolta

Koheesiopolitiikka on merkittävä osa EU:n toimintaa

Koheesiopolitiikka on EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus on 351,8 miljardia euroa eli noin kolmannes EU:n budjetista.

Rahoitus jaetaan kolmen päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto. Nämä rahastot ovat tärkeä investointiväline toimenpiteissä, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatioita, koulutusta, osallisuutta ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Koheesiopolitiikan juhlavuosi tulee näkymään laajasti tänä vuonna – seuraa tiedotustamme!

 


Hakuinfot ja ideasparraukset webissä

Hakuinfot ja ideasparraukset webissä

Osuma-koordinaatiohanke vastaa kysymyksiin, sparraa ideoita ja auttaa löytämään hyviä hankekumppaneita webinaareissa! Ohjelmassa inspiraatiota ja innostusta! (5 min), tietoa hankehausta ja sen etenemisestä (5 min) sekä Q&A (15-45 min tarpeen mukaan)

Kaikki ajankohdat

ti 30.1. klo 14, suomeksi

ti 30.1. klo 15, ruotsiksi

ke 7.4. klo 19, suomeksi

ke 14.2. klo 11, suomeksi

Ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/ilmoittautuminen_webinaari

Lisätiedot webinaareista Osuman tuottajalta: Riikka Wallin, riikka.wallin@metropolia.fi tai http://osuma.metropolia.fi

 

Ansökningsinfo och ideasparring på webben

Osuma-koordineringsprojektet svarar på frågor, sparrar idéer och hjälper till att hitta bra samarbetsparter under webbinarier.

På webbinarieprogrammet står inspiration och entusiasm (5 min), information om ansökan och ansökningsprocessen (5 min) samt Q&A (15-45 min enligt behov)

Alla tidpunkter

tis 30.1 kl. 14, på finska

tis 30.1 kl. 15, på svenska

ons 7.4. klo 19, på finska

ons 14.2. klo 11, på finska

Anmäl dig till webbinarierna: http://bit.ly/ilmoittautuminen_webinaari

Mer information om webbinarierna från Osumas producent: Riikka Wallin, riikka.wallin@metropolia.fi eller http://osuma.metropolia.fi


Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet polkaisevat pian käyntiin

Ensimmäisestä valtakunnallisesta Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankehausta on saamassa rahoituksen kahdeksan hanketta. Rahoitusneuvottelut on jo käyty hankkeiden edustajien kanssa, enää puuttuvat viralliset rahoituspäätökset. Päätöksiäkin on luvassa helmikuun aikana, kun Uudenmaan liitto sinetöi EAKR-hankkeet ja Hämeen ELY-keskus ESR-hankkeet. Kaikkiaan hakuun osallistuttiin 23 hakemuksella.

EAKR-rahoitusta on luvassa viidelle hankkeelle. Näistä kaksi toimii Uudellamaalla ja muut Tampereen, Oulun ja Joensuun seuduilla. Hankkeissa luodaan ja testataan seudullisia toimintamalleja, joissa kansainvälistä osaamista hyödynnetään pk- ja kasvuyritysten voimavarana. Tavoitteena on tukea kansainvälisten osaajien pääsyä verkostoihin, globaalin liiketoiminnan kehittämistä sekä yrittäjävaihdoksia.

ESR-hankkeita käynnistyy kolme: Hämeenlinnassa, Kouvolan seudulla ja Tampereella. Myös näissä hankkeissa käynnistetään uusia seudullisia toimintamalleja, jotka tuovat lisää kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmaa työ- ja elinkeinopolitiikkaan.

Kansainvälisillä osaajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja - esimerkiksi opiskelijoita, tutkijoita, puolisoina Suomeen muuttaneita, työperäisiä maahanmuuttajia tai suomalaisia paluumuuttajia.

Käynnistyvien hankkeiden toivotaan tekevän myös keskenään tiivistä yhteistyötä. Kokemusten ja tiedon vaihtoon on mahdollisuus hankkeiden yhteisessä käynnistystilaisuudessa Helsingissä 26. huhtikuuta.

Hankkeet toteuttavat omalta osaltaan hallituksen puoliväliriihessä vuonna 2017 käynnistämää poikkihallinnollista, valtioneuvoston yhteistä Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien parissa sekä kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus suomalaisyritysten kasvun, kansainvälistymisen ja innovaatiotoiminnan tueksi.

Lue lisää:

> Kasvua kv-osaajista -teemasta rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

> Talent Boost TEM:n verkkopalvelussa

 

 


Puolassa ESR:n kansainvälisen yhteistyön partnerinhakufoorumi 22.-23.3.2018

Puolassa järjestetään ESR:n kv-yhteistyön hakuun liittyen partnerinhakufoorumi 22.-23.3. Kutsu foorumiin on liitteenä. Osallistuminen itse foorumiin on ilmaista, mutta matkat ja majoitus osallistujien on maksettava itse. Foorumiin pitää ilmoittautua 15.2. mennessä. Ilmoittautuminen edellyttää, että hankehakijat luovat ESF-Transnationality –sivuston tietokantaan oman organisaationsa profiilin ja tallentavat tietokantaan tiedot hankeideastaan. Lisäksi on täytettävä ilmoittautumislomake. Kutsussa todetaan, että osallistujille lähetetään vahvistus foorumiin osallistumisesta helmikuun loppuun mennessä. Matkavaraukset on syytä tehdä vasta tämän jälkeen.

Kutsu foorumiin


ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku on avautunut, hausta järjestetään infotilaisuus 26.1.2018

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen myöntämisestä vastaavat ELY-keskukset ovat
avanneet 10.1.2018 ESR:n kansainvälisen yhteistyön haun. Haku toteutetaan osana EU:n
jäsenmaiden koordinoitua hakua. Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen yhteinen hakuohje on
julkaistu www.rakennerahastot.fi – sivustolla. Haku päättyy 11.5.2018.

Suomessa hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-
ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään vähintään
yhden toisessa EU-jäsenmaissa toteutettavan kumppanuushankkeen kanssa. Kansainvälisen
yhteistyön odotetaan lisäarvoa kussakin jäsenmaassa kansallisesti toteutettavaan toimintaan
nähden. Olennaista on kansainvälisten kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeilta odotetaan tuloksellisuutta sekä tulosten hyödynnettävyyttä myös hankkeen jälkeen.

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku
järjestetään. Suomi osallistuu hakuun neljässä teemassa.

  • Työllisyyden edistäminen (Employment),
  • Nuorten työllisyys (Youth employment),
  • Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills) sekä
  • Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)

Suomessa hankehakemus kohdistetaan siihen "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii. Rahoitusta ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeelle haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake
EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemus on jätettävä tietojärjestelmässä rahoittavan viranomaisen käsiteltäväksi viimeistään 11.5.2018. Kansainvälisten kumppanien hakua varten on käytettävissä erityinen tietokanta sivustolla
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/.

Tietoa hausta sekä siitä lisätietoja antavista henkilöistä löytyy ESR:n kansainvälisen yhteistyön
hakuohjeesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi => Ajankohtaista => Hakuajat. ESR-rahoituksesta vastaavat ELY-keskukset järjestävät 26.1.2018 kello 10–12 yhteisen infotilaisuuden kansainvälisen yhteistyön hausta. Infotilaisuus toteutetaan videon välityksellä siten, että hausta kiinnostuneilla on kaikkiaan 13 paikkakunnalla mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ELY-keskusten videotiloissa. Tiedot paikkakunnista, videotiloista ja yhteyshenkilöistä löytyvät erillisestä liitetiedostosta.
Lisätietoja ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy seuraavilta sivustoilta:
www.rakennerahastot.fi
http://ec.europa.eu/esf/transnationality/