Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyhteisössänne? Mitkä ovat teidän vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan.

Kotona Suomessa -hanke järjestää virtuaaliset aamukahvit yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa joka kuun viimeisenä perjantaiaamuna syys-joulukuussa 2019.

Tarkemmat ajankohdat ja muut tiedot julkaistaan lomien jälkeen kotouttaminen.fi-sivuilla. Tervetuloa mukaan!


Koosteessa suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut koosteen "Suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen". Koosteessa esitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen mallintamisprosessin tuloksia ja suosituksia palveluiden järjestämiseksi.

Suositukset on suunnattu erityisesti kotoutumispalveluita ja muita koulutus- ja työllistymispalveluita suunnitteleville, hankkiville ja tarjoaville tahoille ja toimijoille. Koosteesta tehdyn lyhyen esittelyvideon voit katsoa täältä.

Koosteessa aiheena ovat  

 • Ohjaus kotoutumiskoulutuksessa ja sen jälkeen
 • Asiakasohjaus hankkeisiin    
 • Palvelukartat ja koulutustarjottimet maahanmuuttajien ohjauksen tukena  
 • Ammatillisen osaamisen ja muiden valmiuksien kartoittaminen
 • Työnantaja- ja yritysyhteistyö     

Lisäksi esitellään Kotona Suomessa -kokonaisuuteen kuuluvat, kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen liittyvät pilottihankkeet, joita on ollut 8 kpl.

Koosteessa kuvataan myös mm. Kotona Suomessa -pilottihankkeiden kokemuksia opiskelu- ja työvalmiuksien sekä kuntoutustarpeen arvioinnista ja ammatillisen osaamisen kartoituksesta.


Kotona Suomessa -hankkeen koulutuspäivässä aiheena kustannushyödyt ja toimintojen juurruttaminen

Kotona Suomessa -hanke (ESR) järjesti koordinoimiensa pilottihankkeiden työntekijöille 10.4. koulutuspäivän, jonka aiheena oli hankkeissa kehitettyjen toimintojen kustannushyötyjen osoittaminen ja toimintojen juurruttaminen. Koulutuspäivässä kustannus-hyötyanalyysien tekemistä koulutti KPMG:n Henrik Pekkala. Iltapäivällä kuultiin esimerkit neljästä hankkeena alkaneesta toiminnosta, jotka nyt onnistuneen juurruttamisen tuloksena ovat pysyvää toimintaa. Päivän tarkoituksena oli antaa hankkeiden työntekijöille eväitä kustannushyötyjen osoittamiseen, koska toiminnan kustannukset, euromääräiset ja muut hyödyt sekä tehokkuus ovat usein merkittäviä tekijöitä vakituisesta rahoituksesta neuvoteltaessa. Koulutukseen liittyen tehtiin yhden matalan kynnyksen ohjaus- ja työllistymispalveluita tarjoavan pilottihankkeen kustannushyötyanalyysia, jonka mukaan jo alle 20 maahanmuuttaja-asiakkaan työllistyttyä vuoden ajaksi hankkeen henkilöstö- ja muut kulut tulevat katettua.

Kotona Suomessa -hanke on järjestänyt pilottihankkeille vuodesta 2015 lähtien yhteensä 11 yhteistä tilaisuutta, joissa osallistujia on ollut yhteensä n. 400. Hankkeiden tulosten levittämiseksi on järjestetty kaksi tilaisuutta hankkeiden ulkopuolisille tahoille. Näissä tilaisuuksissa on ollut yhteensä n. 300 osallistujaa.

Kotoutumisen alkuvaihetta kehittäneiden pilottihankkeiden työstä on myös vuonna 2018 julkaistu kotoutumisen alkuvaiheen palvelujen mallinnus. Kotoutumiskoulutuksen jälkeistä nivelvaihetta kehittävien 8 pilottihankkeen työstä on myös tekeillä mallinnusraportti, joka julkaistaan touko-kesäkuussa.

 

Lisätietoja:
Laura Ruuskanen
laura.ruuskanen@ely-keskus.fi, p. 0295 020 939

 

 

 


Kuutoskaupunkien yhteinen 6Aika-strategia sai huomiota Euroopassa

6Aika-strategia ja sen hankkeet ovat saaneet positiivista huomiota Euroopan laajuisesti. Euronews vieraili Suomessa ja raportoi 6Aika-strategiasta Smart Regions-ohjelmassaan.

Smart Regions esitteli kaksi 6Aika-strategian hankekokeilua. Ohjelmassa valokeilaan pääsivät osana Perille asti-hanketta Helsingin Jätkäsaaren liikkumispalvelukokeilut sekä Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen Breikkeri-sovelluksen yhteiskehittäminen ja kokeilu Hintan koululla Oulussa.

Lisäksi Euronews tutustui kuutoskaupunkien yhteistyöhön 6Aika-ohjausryhmässä ja haastatteli ohjausryhmän puheenjohtaja Riitta Birkstedtia Turun kaupungilta.

"6Aika on edistänyt kestävän kaupunkikehityksen mallia. Hankkeita on käynnistynyt jo lähes 50, ja mukana toiminnassa on ollut yli 4000 yritystä. Mielenkiintoisia projekteja on meneillään esimerkiksi liikenteen, kaupunkilogistiikan, työllisyyden ja koulutuksen saralla. Vaikutus palveluihin, projekteihin ja tuotteisiin on todella suuri", kertoo Birkstedt Euronewsin haastattelussa.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin - nk. kuutoskaupunkien Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen ja Turun - yhteinen kaupunkikehityksen strategia. 6Aika-strategian tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Katso Euronewsin videot:

Finland's Six City Strategy Making Impact"

Finland – Six Smart Cities Working Together"

Lue lisää 6Aika-strategiasta täältä.

 

 

 

 


6Aika – EAKR-hankkeiden ensimmäisellä hakujaksolla kuusi hakemusta

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -hankehaun vuoden 2019 ensimmäisen hakujakson aikana jätettiin kuusi hakemusta. Hakujakso päättyi 29.3.2019. Hakemukset siirtyvät nyt rahoittajakaupunkien arvioitaviksi. 6Aika-johtoryhmä tekee päätökset rahoitettaviksi esitettävistä hankkeista toukokuun kokouksessaan. Tämän jälkeen rahoittava viranomainen eli Uudenmaan liitto tekee rahoitettaviksi valituille hankkeille neuvottelujen pohjalta rahoituspäätökset.

EAKR-hankehaku jatkuu nyt toisella valintajaksolla, joka päättyy 9.8.2019. Kolmas valintajakso ja samalla tämän vuoden haku päättyy 18.10.2019.  

Haussa etsitään älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, joilla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi.

Lue lisää käynnissä olevasta hausta täältä

Hankehakemuksen tekoa varten on olemassa koulutusmateriaalia, joka on ladattavissa materiaalipankista.

> Hakuilmoitus

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi, p. 040 574 8930


OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaku käynnissä

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet eli Osaamisen teema toteutetaan neljällä omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. Hankehaku avataan kolmessa toimenpidekokonaisuudessa, joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea siten kuin hakuasiakirjoissa esitetään. Hakuun liittyvät asiakirjat toimenpidekokonaisuuksittain sekä Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf) löytyvät rakennerahastot-sivulta.

Hakuaika päättyy 24.5.2019  .

Lue lisää »


Ilmoittaudu 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun verkkokoulutuksiin

6Aika -strategiaa toteuttavan Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -hankehaun osalta järjestetään kolme verkkokoulutusta maaliskuussa 2019. Koulutukset on tarkoitettu 6Aika EAKR– hankerahoitusta hakeville tahoille ja ne järjestetään webinaareina.

Koulutuksissa pääsee hyödyntämään asiantuntijan neuvot hyvän hankehakemuksen tekemiseen ja saa perehdytystä esimerkiksi indikaattoreihin sekä de minimis-tukeen.

Kevään webinaarit:

Hyvä hankehakemus 11.3.2019 klo 1314.30 - Ilmoittautuminen päättynyt

Indikaattorit & de minimis 19.3.2019 klo 1314.30 - Ilmoittautuminen päättynyt

> Koulutusmateriaali

Saat ennen koulutusta verkkolinkin, josta pääset liittymään webinaariin.

Tervetuloa verkkokoulutuksiin!

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi, p. 040 574 8930


6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku vuodelle 2019


6Aika -strategiaa toteuttavan Kestävän kaupunkikehittämisen hankehaun ensimmäinen hakujakso vuodelle 2019 on avautunut. Haku tapahtuu aikavälillä 21.1.-18.10.2019 kolmessa hakujaksossa: 21.1.-29.3.2019, 30.3.-9.8.2019 ja 10.8.-18.10.2019.


Hankehaun painopisteet

Hankehaku on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelmaa ja sen toimintalinjan 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitetta 3.2: Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Haku kohdistuu hankkeisiin, jotka kehittävät älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa, ja jotka edistävät kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Turku, Tampere) muutosta hiilineutraaleiksi kaupungeiksi.

Hankkeiden tulisi olla kestoltaan noin kaksivuotisia, vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita ja niiden vaikutusten tulisi kohdistua vähintään kahden kuutoskaupungin alueelle. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia. Rahoittavana viranomaisena toimii Uudenmaan liitto.


Hakuinfo

EAKR- ja ESR-hakujen yhteisessä hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019 kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja 6Aika-hankehaun painopisteistä, prosessista ja rahoituksesta. Käytännön esimerkkejä toimivista 6Aika-hankkeista kertoivat hankekoordinaattorit kahdesta hankkeesta (CircVol sekä Näyttämöt ja kasvunpajat).

> Hakuinfon videotallenne

> Hakuinfon esitysmateriaalit

> Hakuilmoitus


Webinaarit

Maaliskuun 2019 aikana järjestetään seuraavat webinaarit:

Hyvä hankehakemus 11.3.2019 klo 1314.30

Indikaattorit & de minimis 19.3.2019 klo 1314.30

Viime hetken ohjeistus hakemuksen jättämiseen 25.3.2019 klo 1314.30

> Ilmoittautumislinkki webinaareihin

Saat ennen koulutusta verkkolinkin, jolla pääset liittymään webinaariin.


Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi, p. 040 574 8930

 

 


6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hankehaku 21.1.-29.3.2019

Hämeen ELY-keskus avaa yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa 6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haun, jossa kuutoskaupungit kutsuvat kumppaneita mukaan rakentamaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita. ESR-haussa haetaan hankkeita, joissa konkreettisesti vastataan kasvavien alojen ja yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan sekä tuetaan työllistymistä vähähiilisen liiketoiminnan yrityksiin Suomessa.

 

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelmaa ja sen toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1 sekä toimintalinjan 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoitteita 9.1 ja 9.2:

 

 • Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

   

  Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa toteuttavat ns. kuutoskaupungit eli Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa.

   

  Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.

 

Linkkki hakuaikaan


Tervetuloa 6Aika-strategian EAKR- ja ESR-hakujen yhteiseen infoon 22. tammikuuta

Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus avaavat Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa toteuttavat EAKR- ja ESR-hankehaut samanaikaisesti 21.1.2019. Hakuinfo pidetään tiistaina 22.1. kello 13–15 Helsingissä.

Infon tapahtumapaikka on Meeting Park Campus, Yrjönkatu 29 C, 4. kerros. Nyt on aika ilmoittautua mukaan. Infosta on suora verkkolähetys, jonka seuraaminen edellyttää myös ilmoittautumista.

> Ilmoittaudu hakuinfoon

Vuoden 2019 aikana järjestetään kaikkiaan kaksi ESR-hakua sekä jatkuva EAKR-haku, jossa on kolme hakujaksoa.

> Tutustu EAKR-hakuilmoitukseen

> Tutustu ESR-hakuilmoitukseen
 

> 6Aika-sivusto