Osaamiskartoitus vie kasvu- ja kehityspolulle

Yrityksen strateginen kehittäminen ja henkilöstön osaamistarpeiden ennakointi ovat kestohaasteita monille mikro- ja pk-yrityksille. ESR-hankkeessa on kehitetty avuksi maksuton ja helppokäyttöinen STRATOS-verkkotyökalu, jolla kasvu- ja osaamiskapeikot on helppo tunnistaa.

Monen mikro- ja pk-yrittäjän työpäivät kuluvat tiukasti yrityksen arkisessa pyörittämisessä ja asiakastyössä. Tärkeät kontaktit ja tilauskirjat pysyvät sen myötä kohtuullisessa kuosissa, mutta kalenterissa ei välttämättä ole enää tilaa yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samalla jää myös perkaamatta, millaista osaamista ja muutosta yritys tarvitsee pärjätäkseen alati kiristyvässä kilpailussa.

Kyseinen yhtälö on tullut vuosien varrella tutuksi Hämeen ELY-keskuksen projektipäällikkö Minna Issakaiselle. Yrittäjä voi toki tiedostaa yrityksensä kehitystarpeet, mutta ei pysty tarttumaan niihin riittävän määrätietoisesti.

Myös pitkäjänteisyyttä puuttuu – monilla katse on vain lähikuukausien tilauskannassa, vaikka sen pitäisi olla tulevissa vuosissa. Samalla on todennäköisesti laatimatta myös varasuunnitelma vastoinkäymisten varalle.

– Yrityksen vieminen eteenpäin pelkän tilauskirjan perusteella ei tosiaankaan ole strategista kehittämistä. Yrittäjän ja avainhenkilöstön on pohdittava säännöllisesti myös sitä, mitkä ovat yrityksen pidemmän tähtäimen tavoitteet ja miten niihin voidaan päästä, Issakainen toteaa.

Osaajat oikeille paikoille

Tässä kohtaa katse kääntyy paitsi myyntiin myös henkilöstön osaamiseen, sen kehittämiseen sekä osaamisen johtamiseen. Samalla pitää kysyä rehellisesti, onko yrityksen osaamistaso ajan tasalla ja osaajat oikeilla paikoillaan.

Voisiko esimerkiksi tietotekniikan ja erilaisten ohjelmistojen kanssa hyvin pärjäävä nuori osaaja tehdä muutakin kuin päivittäisiä rutiinitehtäviä? Tai innostuisiko joku kokeneempi konkari uuden oppimisesta? Vai tarvitaanko yritykseen jotain aivan muuta?

 – Osaaminen on yrityksen tärkein kilpailuvaltti ja siksi henkilöstön kehittämiseen kannattaa panostaa. Rekrytoinnit ovat pienille yrityksille isoja päätöksiä ja käyvät todella kalliiksi, jos nuoret osaajat lähtevät pettyneinä muualle jo muutaman kuukauden kuluttua, Issakainen huomauttaa.

STRATOS auttaa alkuun

Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa STRATOS-hankkeessa keskitytään edellä kuvattuihin kipupisteisiin mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta.

Maksuton ja helppokäyttöisessä verkkopalvelussa osaamiskartoituksen lisäksi ladata osaamisen johtamisen työkirjan ja muuta oheismateriaalia.

Kartoituksen tuloksista koostetaan yrityskohtainen raportti toimintaohjeineen, joka on samalla hyvä runko yrityksen johdonmukaiselle kehitystyölle.

– Kaikkia koskeva yhteinen kehitysprojekti hitsaa myös henkilöstön yhteen ja tuo uutta virtaa kaikkeen tekemiseen, Issakainen muistuttaa.

> STRATOS-verkkopalvelu

Lisätietoja


Minna Issakainen
Projektipäällikkö, Hämeen ELY-keskus
Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke
Puh. 0295 025139


Kari Rekilä
Yrityskehittäjä, Lapin Koulutuskeskus REDU
STRATOS-hanke
Puh. 040 037 4668

Kuvituskuva: Pixabay


Kunteko tekee kunta-alan hyvän työn näkyväksi

KunTeko 2020 -kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi työpaikoilla tehtävä kehittämistyö.

Kunteko käynnistyi elokuussa 2015. Ensimmäisellä kaudella vuoden 2017 loppuun mennessä ohjelman palveluihin (sparraus, koulutukset, verkostot ja tilaisuudet) oli osallistunut 192 kuntaorganisaatioita ja 4700 johtajaa, esimiestä ja työntekijää eri puolelta Suomea.

Kunteko-ohjelma tukee työpaikkojen omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Kehittämisen teot ja tarinat sekä kiinnostavat ratkaisut kerätään ohjelman verkkosivustolle Tekojen Torille. Alkuvuodesta 2018 Tekojen Torilla oli 238 kehittämistekoa ja 53 kiinnostavaa ratkaisua eri toimialoilta. Kehittämistekoja lukemalla ja jakamalla voi oppia muiden hyvästä työstä ja saada näkyvyyttä omalle kehittämistyölle.  

Tekojen Torin lisäksi Kunteko on tehnyt sähköisen Tekoja ja tekijöitä - kertomuksia kunta-alan työelämän kehittämisestä -julkaisun. Julkaisu tuo esiin, millaisin työkaluin ja neuvoin kuntatyötä kehitetään Ikaalisissa, Tyrnävällä, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä, Kolarissa, Kemissä, Laukaassa, Ekamissa, Varkaudessa, Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Tampereella. Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun pääset suoraan tästä.

Toimittaja Oili Valkila kiersi kuvaajien kanssa haastattelemassa ihmisiä tekojen takana. Ääneen ovat päässeet niin kunnanjohtajat, esimiehet kuin työntekijätkin.

"Kunnissa tehdään loistavaa työtä ja haluamme tehdä sen näkyväksi. Muiden esimerkeistä voi ottaa oppia ja saada vinkkejä oman työn kehittämiseen. Tekojen Torille tekoja ilmoittaneille tehdystä kyselystä selvisi, että enemmistö kirjoittajista lukee myös muiden julkaisemia tekoja ja neljäsosaan tekojen ilmoittajista on oltu yhteydessä. Tulos kuvastaa sitä, että Tekojen Tori toimii hyvien käytäntöjen levittäjänä" kertoo Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

"Halusimme lähettää toimittajan kuntamatkalle ja tehdä siitä julkaisun, koska meiltä pyydetään palautteissa lisää käytännön esimerkkejä työelämän kehittämisestä. Julkaisun avulla saadaan tekijöiden ääni ja innostus esiin. Lisäksi päästään tarkemmin pureutumaan kehittämiseen sekä organisaatiotasolla että toimialan tai jopa yksilön näkökulmasta", kertoo Jaanu.

 

Julkaisun, Tekojen Torin ja Kuntekon muut palvelut löydät osoitteesta www.kunteko.fi

Lisätietoa: Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620, anna-mari.jaanu[a]kt.fi

Kuva: Tommi Mattila

KunTeko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma on KT Kuntatyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHon ja Julkisen alan unioni JAUn yhteinen valtakunnallinen hanke. Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston tuella. Ohjelman ensimmäinen vaihe oli vuosina 2015-2017 ja toinen vaihe on 2018-2020.


30 vuotta koheesiopolitiikkaa – 6Aika Suomen kärkihankkeeksi

EU:n koheesiopolitiikka täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Komissio on kerännyt jäsenmaista huippuhankkeita ja koheesiopolitiikan kärkiä juhlavuoden kunniaksi järjestettävään viestintäkampanjaan. Kestävän kaupunkikehittämisen strategia 6Aika on valittu Suomesta ainoana kärkihankkeiden joukkoon. Tämä tulee tuomaan kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle ja sen hankkeille runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä.

6Aika on kestävää kaupunkikehittämistä

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluja. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Rakennerahastorahoituksella on muun muassa uudistettu palveluja, luotu parempia edellytyksiä yritystoiminnalle ja edistetty vähähiilisyyttä.

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja samalla osa EU:n Kestävän kaupunkikehittämisen tavoitetta. Kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

> Lue lisää 6Aika-sivustolta

Koheesiopolitiikka on merkittävä osa EU:n toimintaa

Koheesiopolitiikka on EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus on 351,8 miljardia euroa eli noin kolmannes EU:n budjetista.

Rahoitus jaetaan kolmen päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto. Nämä rahastot ovat tärkeä investointiväline toimenpiteissä, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatioita, koulutusta, osallisuutta ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Koheesiopolitiikan juhlavuosi tulee näkymään laajasti tänä vuonna – seuraa tiedotustamme!

 


6Aika-hankehakuun 13 EAKR-hakemusta

Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa toteuttava syksyn 2017 EAKR-hankehaku päättyi 19. tammikuuta. Haun kakkosvaiheessa hakemuksia saatiin kaikkiaan kolmetoista.

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisellä strategialla luodaan uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä kaupunkilaisille avoimempia ja älykkäämpiä palveluja. Tässä haussa hankkeita etsittiin kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja yrityspalvelukokonaisuuksien aihealueilta.

Rahoitushaku oli jälleen kaksivaiheinen. Hakijat jättivät ensin lyhyet kuvaukset hankeideoistaan, minkä jälkeen oli varsinaisten hankehakemusten jättö sähköiseen EURA-järjestelmään.

Kaupunkien johtoryhmä valitsee rahoitettavat hankkeet maaliskuun aikana, jonka jälkeen Uudenmaan liitto tekee rahoituspäätökset.


Lisätietoja:
> 6Aika-verkkosivut

 


Hakuinfot ja ideasparraukset webissä

Hakuinfot ja ideasparraukset webissä

Osuma-koordinaatiohanke vastaa kysymyksiin, sparraa ideoita ja auttaa löytämään hyviä hankekumppaneita webinaareissa! Ohjelmassa inspiraatiota ja innostusta! (5 min), tietoa hankehausta ja sen etenemisestä (5 min) sekä Q&A (15-45 min tarpeen mukaan)

Kaikki ajankohdat

ti 30.1. klo 14, suomeksi

ti 30.1. klo 15, ruotsiksi

ke 7.4. klo 19, suomeksi

ke 14.2. klo 11, suomeksi

Ilmoittaudu mukaan: http://bit.ly/ilmoittautuminen_webinaari

Lisätiedot webinaareista Osuman tuottajalta: Riikka Wallin, riikka.wallin@metropolia.fi tai http://osuma.metropolia.fi

 

Ansökningsinfo och ideasparring på webben

Osuma-koordineringsprojektet svarar på frågor, sparrar idéer och hjälper till att hitta bra samarbetsparter under webbinarier.

På webbinarieprogrammet står inspiration och entusiasm (5 min), information om ansökan och ansökningsprocessen (5 min) samt Q&A (15-45 min enligt behov)

Alla tidpunkter

tis 30.1 kl. 14, på finska

tis 30.1 kl. 15, på svenska

ons 7.4. klo 19, på finska

ons 14.2. klo 11, på finska

Anmäl dig till webbinarierna: http://bit.ly/ilmoittautuminen_webinaari

Mer information om webbinarierna från Osumas producent: Riikka Wallin, riikka.wallin@metropolia.fi eller http://osuma.metropolia.fi


Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet polkaisevat pian käyntiin

Ensimmäisestä valtakunnallisesta Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankehausta on saamassa rahoituksen kahdeksan hanketta. Rahoitusneuvottelut on jo käyty hankkeiden edustajien kanssa, enää puuttuvat viralliset rahoituspäätökset. Päätöksiäkin on luvassa helmikuun aikana, kun Uudenmaan liitto sinetöi EAKR-hankkeet ja Hämeen ELY-keskus ESR-hankkeet. Kaikkiaan hakuun osallistuttiin 23 hakemuksella.

EAKR-rahoitusta on luvassa viidelle hankkeelle. Näistä kaksi toimii Uudellamaalla ja muut Tampereen, Oulun ja Joensuun seuduilla. Hankkeissa luodaan ja testataan seudullisia toimintamalleja, joissa kansainvälistä osaamista hyödynnetään pk- ja kasvuyritysten voimavarana. Tavoitteena on tukea kansainvälisten osaajien pääsyä verkostoihin, globaalin liiketoiminnan kehittämistä sekä yrittäjävaihdoksia.

ESR-hankkeita käynnistyy kolme: Hämeenlinnassa, Kouvolan seudulla ja Tampereella. Myös näissä hankkeissa käynnistetään uusia seudullisia toimintamalleja, jotka tuovat lisää kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmaa työ- ja elinkeinopolitiikkaan.

Kansainvälisillä osaajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja - esimerkiksi opiskelijoita, tutkijoita, puolisoina Suomeen muuttaneita, työperäisiä maahanmuuttajia tai suomalaisia paluumuuttajia.

Käynnistyvien hankkeiden toivotaan tekevän myös keskenään tiivistä yhteistyötä. Kokemusten ja tiedon vaihtoon on mahdollisuus hankkeiden yhteisessä käynnistystilaisuudessa Helsingissä 26. huhtikuuta.

Hankkeet toteuttavat omalta osaltaan hallituksen puoliväliriihessä vuonna 2017 käynnistämää poikkihallinnollista, valtioneuvoston yhteistä Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien parissa sekä kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus suomalaisyritysten kasvun, kansainvälistymisen ja innovaatiotoiminnan tueksi.

Lue lisää:

> Kasvua kv-osaajista -teemasta rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

> Talent Boost TEM:n verkkopalvelussa

 

 


Puolassa ESR:n kansainvälisen yhteistyön partnerinhakufoorumi 22.-23.3.2018

Puolassa järjestetään ESR:n kv-yhteistyön hakuun liittyen partnerinhakufoorumi 22.-23.3. Kutsu foorumiin on liitteenä. Osallistuminen itse foorumiin on ilmaista, mutta matkat ja majoitus osallistujien on maksettava itse. Foorumiin pitää ilmoittautua 15.2. mennessä. Ilmoittautuminen edellyttää, että hankehakijat luovat ESF-Transnationality –sivuston tietokantaan oman organisaationsa profiilin ja tallentavat tietokantaan tiedot hankeideastaan. Lisäksi on täytettävä ilmoittautumislomake. Kutsussa todetaan, että osallistujille lähetetään vahvistus foorumiin osallistumisesta helmikuun loppuun mennessä. Matkavaraukset on syytä tehdä vasta tämän jälkeen.

Kutsu foorumiin


ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku on avautunut, hausta järjestetään infotilaisuus 26.1.2018

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen myöntämisestä vastaavat ELY-keskukset ovat
avanneet 10.1.2018 ESR:n kansainvälisen yhteistyön haun. Haku toteutetaan osana EU:n
jäsenmaiden koordinoitua hakua. Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen yhteinen hakuohje on
julkaistu www.rakennerahastot.fi – sivustolla. Haku päättyy 11.5.2018.

Suomessa hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-
ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään vähintään
yhden toisessa EU-jäsenmaissa toteutettavan kumppanuushankkeen kanssa. Kansainvälisen
yhteistyön odotetaan lisäarvoa kussakin jäsenmaassa kansallisesti toteutettavaan toimintaan
nähden. Olennaista on kansainvälisten kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeilta odotetaan tuloksellisuutta sekä tulosten hyödynnettävyyttä myös hankkeen jälkeen.

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku
järjestetään. Suomi osallistuu hakuun neljässä teemassa.

 • Työllisyyden edistäminen (Employment),
 • Nuorten työllisyys (Youth employment),
 • Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills) sekä
 • Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)

Suomessa hankehakemus kohdistetaan siihen "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii. Rahoitusta ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeelle haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake
EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemus on jätettävä tietojärjestelmässä rahoittavan viranomaisen käsiteltäväksi viimeistään 11.5.2018. Kansainvälisten kumppanien hakua varten on käytettävissä erityinen tietokanta sivustolla
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/.

Tietoa hausta sekä siitä lisätietoja antavista henkilöistä löytyy ESR:n kansainvälisen yhteistyön
hakuohjeesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi => Ajankohtaista => Hakuajat. ESR-rahoituksesta vastaavat ELY-keskukset järjestävät 26.1.2018 kello 10–12 yhteisen infotilaisuuden kansainvälisen yhteistyön hausta. Infotilaisuus toteutetaan videon välityksellä siten, että hausta kiinnostuneilla on kaikkiaan 13 paikkakunnalla mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ELY-keskusten videotiloissa. Tiedot paikkakunnista, videotiloista ja yhteyshenkilöistä löytyvät erillisestä liitetiedostosta.
Lisätietoja ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy seuraavilta sivustoilta:
www.rakennerahastot.fi
http://ec.europa.eu/esf/transnationality/


6Aika ESR-haun infotilaisuus Oulussa 25.1.2018

Hämeen ELY-keskus järjestää yhteistyössä kuutoskaupunkien ja 6Aika-strategiatoimiston kanssa hakuinfon torstaina 25.1.2018 klo 13-15.30 koskien uutta 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hakua. Haku on avoinna 22.1.-16.3.2018.

Infotilaisuudessa esitellään ESR-haun painopisteitä, 6Aika-strategian sisältöjä ja hankehakemuksen keskeisiä sisältöjä. Tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumislinkki löytyy tapahtumakalenterista.

Lisätietoja 6Aika ESR-hausta löytyy hakuilmoituksesta ja sen liitteenä olevasta hakijan ohjeesta, jotka julkaistaan ennen haun avaamista:

www.rakennerahastot.fi > Ajankohtaista > Hakuajat

www.6aika.fi

 

Kuva: Pixabay


EAKR-rahoitusta haettavana kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-hankkeisiin

Kestävää kaupunkikehittämistä edistäviin hankkeisiin on tarjolla EAKR-rahoitusta. Hankkeiden tulee toteuttaa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa. Strategialla luodaan uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä kaupunkilaisille avoimempia ja älykkäämpiä palveluja.

Kestävän kehityksen ratkaisut, hyvinvointia edistävät palvelut ja yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet ovat tämän rahoitushaun avainsanat. Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

 • Kestävän kehityksen hankkeissa syntyy älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä palveluja. Hankkeita toivotaan rakentamisen, tilojen käyttön, energiantuotannon ja -tehokkuuden, liikkumisen sekä kiertotalouden aloilta.
   
 • Hyvinvoinnin hankkeissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.
   
 • Yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet auttavat yrityksiä perustamiseen, liiketoiminnan kasvattamiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvissä seikoissa.

Rahoitus edellyttää toimijoita vähintään kahden eri kaupungin alueelta.

> Tutustu hakuilmoitukseen
 

Ideahaulla vauhtiin

Rahoitushaku on kaksivaiheinen. Hakijat jättävät ensin lyhyet kuvaukset hankeideoistaan 27. lokakuuta mennessä. Tämän jälkeen ideoista annetaan palautteet. Ensimmäisestä vaiheesta vihreää valoa saaneet jättävät varsinaiset hankehakemukset sähköiseen EURA-järjestelmään. Haku päättyy 19. tammikuuta. Kaupunkien yhteinen 6Aika-toimisto auttaa ideoiden valmistelijoita.

Hakuinfon tallenne ja materiaalit verkossa

Uudenmaan liitto ja 6Aika-toimisto pitivät 13. syyskuuta hakijoille infon, jossa oli tarjolla tuhti paketti hakutietoa. Lisäksi kolmen käynnissä olevan 6Aika-hankkeen vetäjät kertoivat omia kokemuksiaan.

Infotilaisuuden voi katsoa vielä tallenteena verkossa. Myös esitysmateriaalit on koottu rakennerahastot.fi-palveluun:

> Infon tallenne

> Esitysmateriaalit

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategiaa toteuttavat Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, niin sanotut kuutoskaupungit. Strategia on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toteutusta.

Lue lisää:

> 6Aika-sivusto

> 6Aika rakennerahastot.fi-palvelussa

 

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 574 8930

> Kuutoskaupunkien kaupunkikoordinaattorit ja 6Aika-toimisto