EAKR-rahoitusta haettavana kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-hankkeisiin

Kestävää kaupunkikehittämistä edistäviin hankkeisiin on tarjolla EAKR-rahoitusta. Hankkeiden tulee toteuttaa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa. Strategialla luodaan uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä kaupunkilaisille avoimempia ja älykkäämpiä palveluja.

Kestävän kehityksen ratkaisut, hyvinvointia edistävät palvelut ja yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet ovat tämän rahoitushaun avainsanat. Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

 • Kestävän kehityksen hankkeissa syntyy älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä palveluja. Hankkeita toivotaan rakentamisen, tilojen käyttön, energiantuotannon ja -tehokkuuden, liikkumisen sekä kiertotalouden aloilta.
   
 • Hyvinvoinnin hankkeissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.
   
 • Yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet auttavat yrityksiä perustamiseen, liiketoiminnan kasvattamiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvissä seikoissa.

Rahoitus edellyttää toimijoita vähintään kahden eri kaupungin alueelta.

> Tutustu hakuilmoitukseen
 

Ideahaulla vauhtiin

Rahoitushaku on kaksivaiheinen. Hakijat jättävät ensin lyhyet kuvaukset hankeideoistaan 27. lokakuuta mennessä. Tämän jälkeen ideoista annetaan palautteet. Ensimmäisestä vaiheesta vihreää valoa saaneet jättävät varsinaiset hankehakemukset sähköiseen EURA-järjestelmään. Haku päättyy 19. tammikuuta. Kaupunkien yhteinen 6Aika-toimisto auttaa ideoiden valmistelijoita.

Hakuinfon tallenne ja materiaalit verkossa

Uudenmaan liitto ja 6Aika-toimisto pitivät 13. syyskuuta hakijoille infon, jossa oli tarjolla tuhti paketti hakutietoa. Lisäksi kolmen käynnissä olevan 6Aika-hankkeen vetäjät kertoivat omia kokemuksiaan.

Infotilaisuuden voi katsoa vielä tallenteena verkossa. Myös esitysmateriaalit on koottu rakennerahastot.fi-palveluun:

> Infon tallenne

> Esitysmateriaalit

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategiaa toteuttavat Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, niin sanotut kuutoskaupungit. Strategia on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toteutusta.

Lue lisää:

> 6Aika-sivusto

> 6Aika rakennerahastot.fi-palvelussa

 

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 574 8930

> Kuutoskaupunkien kaupunkikoordinaattorit ja 6Aika-toimisto

 


6Aika-strategian EAKR-haku avautuu ideavaiheella 14.9.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku käynnistyy 14. syyskuuta. Rahoitettavaksi haetaan hankkeita, jotka toteuttavat Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa. Kaupungit haluavat kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita, ja synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Haku järjestetään kaksivaiheisena. Ideavaihe on avoinna 14.9.–27.10.2017, josta vihreää valoa saaneiden ideoiden valmistelua jatketaan EURA-järjestelmään jätettäviksi hankehakemuksiksi. Varsinainen haku päättyy 19.1.2018.

Haun teemat julkistetaan ensimmäisenä hakupäivänä. Seuraa tiedotustamme.

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategiaa toteuttavat Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, niin sanotut kuutoskaupungit. Strategia on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toteutusta.

Kaupunkien yhteinen 6Aika-toimisto sparraa hakijoita. Uudenmaan liitto hallinnoi strategian EAKR-rahoitusta.


Lisätietoja:

> 6Aika-sivusto

> 6Aika rakennerahastot.fi-palvelussa

 


6Aika-strategian EAKR-haun infotilaisuus 13.9. – Ilmoittaudu mukaan!

Kestävän kaupunkikehittämisen seuraava EAKR-hankehaku avautuu syyskuussa. Tervetuloa iltapäiväinfoon kuulemaan hakupainotuksista ja saamaan käytännön neuvoja rahoituksen hakemiseen juuri ennen haun käynnistymistä.

Infotilaisuus pidetään keskiviikkona 13.9. kello 13–15.30 Helsingin Itä-Pasilassa. Tapahtumapaikkana on SKL-talon auditorio, Rautatieläisenkatu 5. Tule paikalle tai seuraa tilaisuutta suorana verkossa. Molempiin vaihtoehtoihin tulee ilmoittautua.

> Kutsu hakuinfoon

> Ilmoittautuminen, ilmoittaudu viimeistään tiistaina 5.9.

Kaksivaiheinen haku pyörähtää käyntiin 14.9.

EAKR-haku järjestetään kaksivaiheisena. Ideavaihe on avoinna 14.9.–27.10.2017, josta vihreää valoa saaneiden ideoiden valmistelua jatketaan EURA-järjestelmään jätettäviksi hankehakemuksiksi. Varsinainen haku on 27.11.2017–19.1.2018.

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, niin sanotut kuutoskaupungit. Suomen suurimpien kaupungin yhteinen strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Strategia on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Kaupunkien yhteinen 6Aika-toimisto sparraa hakijoita. Uudenmaan liitto hallinnoi strategian EAKR-rahoitusta.


Lisätietoja:

> 6Aika-sivusto

> 6Aika Uudenmaan liiton sivustolla

 


Kotona Suomessa-hankepäivä 7.6.2017 kokosi Paasitorniin yli 200 kotouttamisen asiantuntijaa

Kotona Suomessa -hanke järjesti 7.6. valtakunnallisen hankepäivän otsikolla "Miten luoda edellytyksiä hyvälle kotoutumiselle?". Kongressikeskus Paasitorniin kokoontui yli 200 kotouttamisen kentällä työskentelevää asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Tilaisuuden pääpuhujina olivat emeritusprofessori Rinus Penninx Amsterdamin yliopistosta ja dosentti, erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Professori Penninx esitteli analyyttisen työkalun, jonka avulla voidaan tarkastella kotoutumista niin yksilön, yhteisöjen kuin instituutioidenkin näkökulmasta. Hän korosti kotoutumisen prosessiluonnetta ja kaksisuuntaisuutta. Vastaanottavan yhteiskunnan järjestelmät määrittelevät sitä kaikkein voimakkaimmin, enemmän kuin yksilön ominaisuudet. Pasi Saukkonen tarkasteli erilaisia tapoja mitata kotoutumista ja sen onnistumista eri osa-alueilla. Työ on keskeinen avain, mutta on tärkeää edistää myös muita kotoutumiseen vaikuttavia asioita, kuten yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja pääsyä yhteisön jäseneksi.     

TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen alusti maakuntauudistuksesta ja sen ennakoiduista vaikutuksista paikallistason kotouttamistyöhön. Lisäksi yleisö sai yleiskatsauksen Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuudesta, ja taukojen aikana oli mahdollisuus tutustua Kotona Suomessa- pilottihankkeiden, kotouttamisen osaamiskeskuksen ja aluekoordinaattoreiden esittelypöytien materiaaleihin. Tilaisuuden esitykset löytyvät Kotona Suomessa-hankkeen kotisivulta.

Kotona Suomessa on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke, jota koordinoi Uudenmaan ELY-keskus ja rahoittaa Hämeen ELY-keskus.


ESR-kehittämisohjelmalla kehitetään työelämää yhteistyössä

Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että suomalainen työelämä on Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Strategian mukaisesti hyvän työelämän edellytyksenä nähdään kilpailukykyiset, hyvin toimivat työpaikat, jotka pystyvät luomaan uutta työtä. Hyvän työelämän peruspilarit ovat innovoinnin ja tuottavuuden, luottamuksen ja yhteistyön, osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Strategian keskeinen näkökulma on kehittää työelämän laatua ja tuottavuutta samanaikaisesti.

Suomessa työelämää kehitetään työelämätoimijoiden yhteistyönä laajassa Työelämä 2020 -verkostossa ja ESR- hankerahoituksella.

Alueverkostot ovat merkittävä toimijataho työelämästrategian toimeenpanossa ja jalkauttamisessa työpaikkatasolle asti. Niiden tehtävä on tukea alueen työpaikkoja ja yrityksiä uudistumiseen ja kestävään kasvuun toimintaympäristön muutoksessa. Alueverkosto kokoaa työelämän eri toimijat yhteistyöhön tarjoten alueensa työpaikoille laaja-alaisesti tietoa, tukea sekä tarvittavat palvelut ja työkalut toimintatapojen kehittämiseksi.

EU:n rakennerahastovaroilla osarahoitettujen kehittämishankkeiden koordinoinnista vastaa Hämeen ELY-keskuksen hallinnoima Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke. Yhteistyö on mahdollistanut hanketoiminnan kattavuuden koskemaan sekä kunta-alaa, järjestöjä että mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden, työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittämistoiminnan valtakunnallisesti.

Työelämästrategian ulottuvuuksia on voitu kohdistaa kehittämistoiminnasta nousseisiin erityispiirteisiin ja syventää ESR-hankkeilla tehtävää kehittämistyötä täydentämään Työelämä 2020-tavoitteiden toteutumista valtakunnallisesti. Yritystarpeiden tunnistamisessa ja uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ESR- hankkeet ovat avainasemassa. Hankkeissa on mahdollista kokeilla erilaisia johtamiseen, osaamisen kehittämiseen tai tuottavuuteen liittyviä toimintamalleja ketterästi ja nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joista muutkin voivat hyötyä.

Työelämä 2020 -alueverkostot ovat järjestäneet vuoden 2016 syksystä lähtien suuraluetilaisuuksia yhdessä ESR-kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden kanssa. Tilaisuuksiin on kutsuttu alueiden eri työelämätoimijoita suuntaamaan toimintaa työelämän murrokseen ja siihen liittyvien eri mahdollisuuksien generoimiseen työpaikoille.

Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet ovat mahdollistaneet valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön syventymistä sekä tiivistäneet hankkeiden ja työelämätoimijoiden keskinäistä vuoropuhelua. Kaikkien kehittämistoimijoiden yhteinen tavoite on edistää Suomeen Euroopan paras työelämä vuoteen 2020 mennessä. Tämä visio on mahdollista saavuttaa yhdessä toimien ja ESR- hankkeiden tuomaa vipuvoimaa hyödyntäen.

Minna Issakainen ja Sari Eskola

Minna Issakainen on Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Hämeen ELY-keskuksessa. Sari Eskola on Työelämä 2020 -hankkeen erityisasiantuntija vastuunalueenaan alueverkostot.


Kansainväliset osaajat vauhdittamaan kasvua – hankehaku käynnissä

Valtakunnallinen Kasvua kansainvälisistä osaajista -rahoitushaku on käynnistynyt ja on avoinna 25. syyskuuta asti. Rahoitusta on jaossa kolme miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa on varattu EAKR-hankkeille ja 1,3 miljoonaa ESR-hankkeille. Haun rahoittajina toimivat Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.

Uudenmaan liitto on avannut EAKR-haun, joka koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoitteita

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen ja

2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Hämeen ELY-keskus on avannut ESR-haun, joka koskee Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.
 

Osaamisesta kasvua
 

Kansainväliset osaajat ovat haussa kohderyhmä, joiden arvokas osaamispääoma on tarkoitus saada hanketoimilla edistämään suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoituksen hakija voi olla esimerkiksi elinkeinojen kehittämisorganisaatio, tutkimus- ja koulutuslaitos, julkisyhteisö tai yhdistys.

Kansainväliset osaajat mielletään kohderyhmänä laajasti. Heitä voivat olla maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja verkostoja. Tällaisia  osaajia ovat esimerkiksi opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat, humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet tai suomalaiset paluumuuttajat.

Suuri joukko rahoitushausta kiinnostuneita osallistui 14. kesäkuuta pidettyyn hakuinfoon sekä paikan päällä Helsingissä että verkon välityksellä. 


Hakuinfo Helsingin Paasitornissa.

> Tutustu hakuilmoitukseen

> Hakuinfon materiaalit

> Lue lisää rakennerahastot.fi-palvelusta


Taustalla ministeriön agenda
 

Kasvua kansainvälisistä osaajista on työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä agenda. Agendan avulla kanavoidaan kansainvälisten osaajien asiantuntemus, verkostot, innovaatiopotentiaali ja muu osaaminen lisäarvoksi Suomen elinkeinoelämälle. Samalla maahan houkutellaan kansainvälisiä osaajia sekä hyödynnetään heidän osaamistaan ja verkostojaan investointien tavoittelussa.

> Lue lisää agendasta ministeriön sivuilta

 

Lisätietoja:   
                              

EAKR-hankkeet, Uudenmaan liitto:

Anu Heinonen, rakennerahastoasiantuntija, puh. 040 1824 828, anu.heinonen@uudenmaanliitto.fi

Hanna Laaksonen, ohjelmajohtaja, puh. 040 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi


ESR-hankkeet, Hämeen ELY-keskus:

Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija, puh. 029 5021 264, auli.vuorela@ely-keskus.fi


Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda, työ- ja elinkeinoministeriö:

Laura Lindeman, erityisasiantuntija, puh. 029 504 7205, 050 408 9932 laura.lindeman@tem.fi

 


Ohjaamo-hankkeiden haku käynnissä 12.6.2017 - 3.10.2017

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelman valtakunnallisen
ESR-haun koskien Nuorisotakuuta ja sen Ohjaamo-hankkeita.

Haussa haetaan Ohjaamo-kehittämishankkeita, joissa tulee rakentaa
kuntiin/kuntaryhmiin nuorten, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen Ohjaamopalvelupiste. Hankkeessa kehitettävän Ohjaamo-toiminnan tulee tähdätä nuorten ohjaamiseen opintoihin ja työllistymiseen, mutta ohjaaminen ja Ohjaamon toiminta voi sisältää monia eri vaiheita, esim. sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteitä.

Hankkeen yhteistyöverkoston tulee olla laaja niin, että yritysten, kolmannen sektorin,
vapaaehtoistyön ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on
mukana. Nuorten oma näkökulma ja nuorten osallisuus tulee sisältyä hankkeeseen.
 

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät "Hakuajat"-osiosta.


Tuottava ja tuloksellinen työelämä ideahaku on päättynyt

Ideahakuun jätettiin 63 ideaa, jotka olivat hyvin erilaisia keskenään. Muutama teema kuitenkin korostui, kuten sote-uudistukseen liittyvät työhyvinvoinnin haasteet, hiljaisen tiedon siirtyminen sekä pienten yritysten digitaitojen kehittäminen.

Jokainen idea tulee saamaan kirjallista palautetta kesäkuun aikana. Käsittelyssä olevista ideoista vain kuuden katsottiin istuvan selkeästi haun teemoihin, tosin nekin tarvitsevat vielä työstämistä ennen kuin ovat valmiita kilpailemaan rahoituksesta varsinaisella hakukierroksella. Lisäksi 19 idealle annettiin keltaista valoa, nämä ideat vaativat edellisiä enemmän muokkaamista jotta ne pärjäisivät varsinaisella hakukierroksella.

Tuottava ja tuloksellinen työelämä avoin haku 1.6.-15.9.2017, tutustu hakuohjeisiin.

Lue lisää Tuottava ja tuloksellinen työelämä –koordinaatiohanke blogista.


6Aika-strategian EAKR-hausta viisi hanketta rahoitukseen

Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-johtoryhmä on tehnyt rahoitusesitykset kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hakuun osallistuneista pilottihankkeista. Uudenmaan liitolle esitetään rahoitettavaksi viittä hanketta. Hankkeilla synnytetään kiertotalouteen, resurssiviisauteen ja älykkään kaupungin ratkaisuihin liittyvää uutta osaamista.

Rahoitettavat hankkeet ovat:

 • Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
 • Tulevaisuuden digitaaliset kaupungit ja toimijariippumaton dataintegraatioalusta palveluiden kehittämiseen
 • Perille asti
 • Opastamisen ekosysteemi
 • Tulevaisuuden kiertotalouspuistot

Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian EAKR-hankehaku järjestettiin kaksivaiheisena. Ideavaihe oli syys–lokakuussa 2016. Ideoita jätettiin 64 kappaletta, joista parhaille tarjottiin sparrausta hankehakemuksen laadintaan. Varsinaisia hankehakemukset jätettiin joulukuun lopulla, ja niitä kertyi yksitoista.

6Aika-strategia koskee Suomen suurimpia kaupunkiseutuja. Kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Uudenmaan liitto käy parhaillaan hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvotteluja. Kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen on juridisten rahoituspäätösten aika.


> Katso myös 6Aika-sivusto

> Lisätietoja | 6Aika-toimisto

Lisätietoja | Uudenmaan liitto: Hanna Laaksonen, ohjelmajohtaja, 040 574 8930

 

 


Kotona Suomessa-hankepäivä: Miten luodaan edellytyksiä hyvälle kotoutumiselle? 7.6.2017 Helsingissä

Kotona Suomessa-hanke järjestää valtakunnallisen hankepäivän 7.6.2017 kongressikeskus Paasitornissa Helsingissä. Hankepäivä kokoaa yhteen yli 200 kotouttamistyön asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

Päivän teemana on Hyvän kotoutumisen edellytykset. Eurooppalaisesta näkökulmasta teemaa tarkastelee tilaisuuden pääpuhuja, emeritusprofessori Rinus Penninx Amsterdamin yliopistosta. Suomalaista näkökulmaa valottaa erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen.

Tilaisuuden ohjelman löydät tästä. Huom! Tilaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kotouttamisasioiden parissa työskenteleville.

Tervetuloa!